Barn som leker i en rutschkana.

Förskolekö – så funkar det

Är det kö till närmaste förskolan? Kommer alla nya barn att få plats? Vi reder ut hur allt hänger ihop med Bodens stora förskolesatsning, kötid och prioriteringsordning vid placeringar. 

I och med den senaste tidens diskussioner kring förskoleplaceringar i medier och sociala medier vill Bodens kommun ta tillfället i akt och informera om hur placeringssystemet fungerar och planerna för framtidens förskolestruktur i Boden. 

Så funkar placeringen

I Boden råder ett fritt val till förskolor och i ansökan till förskola rangordnar vårdnadshavare de tre förskolor de helst vill ha sitt barn placerat på. Ansökningarna handläggs månad för månad, utifrån önskat placeringsdatum och garantidatum. Med garantidatum avses att man garanteras förskoleplats inom fyra månader från ansökningsdatum. I första hand prioriteras barn med syskon på önskad förskola, i andra hand behovsprövat stöd och i tredje hand en kombination av garantidatum och kötid. Är det fullt på förstahandsönskad förskola kontrollerar man om andra- eller tredjehandsvalet kan erbjudas. Är det fullt även där, erbjuds en annan förskola där plats finns. Om man inte har blivit erbjuden sitt förstahandsval kan man tacka ja och stå kvar i kön för omflytt till förstahandsvalet senare. 

– Vi vill att verksamheten på våra förskolor ska vara likvärdig, så att samma utbildning och omsorg kan erbjudas alla barn i våra förskolor. Lokalernas storlek och förskolans bemanning är beräknad utifrån antal platser. Därför fördelar vi lediga platser på alla våra förskolor. Vi försöker undvika överbeläggningar så långt det är möjligt. Det är med barnens bästa i tanken, och vår fantastiska personal, säger Emma Svensson på utbildningsadministrationen. 

Omflyttningar vid skolstart 

Vid höstterminens början ser det annorlunda ut, när de äldsta barnen slutar på förskolan för att börja förskoleklass. Det är nu omflyttar sker, det vill säga om du har ett barn på en förskola som inte är ditt förstahandsval kan ni nu få möjlighet att byta förskola. Omflyttar prioriteras före den ordinarie kön, efter syskon och behovsprövat stöd. 

– Alla våra enheter är fina och stabila med utbildad och erfaren personal. Vissa kan få en längre bit att köra ett tag men alla förskolor är välfungerande. Innan sommaren kommer vi att erbjuda omflyttar som kan ske efter sommaren. För barnet är hösten det bästa tillfället att byta förskola, när man varit ledig ett tag. Vi gör vårt bästa för att flytta om de barn vi inte kunde erbjuda förstahandsvalet på vårterminen, det är på hösten vi har som flest platser, säger Emma Svensson. 

Över året kan antalet platser och barn på olika förskolor variera på grund av ändrad vistelsetid, föräldraledighet vid småsyskon och så vidare, vilket gör att antalet barn i kö varierar. 

förskola2

Kö till förskolor 

Under hösten 2021 stängde Torpgärdans förskola enligt aktuell förskoleplan som beslutades 2019.  Detta på grund av att lärmiljöerna bedömdes som undermåliga utifrån dagens behov när förskolan ska vara en plats för utbildning, inte barnpassning. Dessutom behövs lokalerna vid kommande renoveringar av andra förskolor. Barnen från de två avdelningarna där placerades vid Kristallkulans förskola. Det innebär att Kristallkulan inte kunde ta emot omflyttningar i samma utsträckning som tidigare år längre kö än vanligt.  

– Omflyttarna blev inte hanterade på grund av flyttarna från Torpgärdans förskola, det gör att många får vänta ett helt år i stället för först från vårterminen, som är vanligare. Men det var ett unikt år och tillfälligt just då. Det kommer att rätta till sig en hel del efter sommaren, säger Emma Svensson. 

Det är i dagsläget även kö till Kyrkkläppens förskola och Björkdungens förskola i centrum, där färre har bil.  

– När det är ont om plats tänker vi på helheten och försöker hitta lösningar som gör att det inte blir jättedåligt för någon. Barn som bor i centralorten skickar vi inte till Gunnarsbyn, Unbyn eller Bredåker utan det är centrumnära områden som erbjuds. Vi förstår att alla vill ha nära, men alla vill också välja själv. Kommunens ambition är två kilometer, det är ingen garanti men det är vad vi strävar efter, säger Emma Svensson. 

lunda förskola byggeCharlotte Olofsson, säkerhetssamordnare på Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen och Bertil Sundström, förvaltningsstrateg, framför bygget av Lunda förskola som stod klar våren 2021.

Unik satsning på förskolor 

I dagsläget pågår i Boden en förskolesatsning som saknar motstycke i vår tid, med många nya förskolor och ännu fler som renoveras. Under 2019 öppnade den nyrenoverade Björkdungens förskola på Sveafältet och i Sävast slog den nybyggda Lunda förskola upp portarna för första gången 2021. Det innebär dels ett stort tillskott till antalet förskoleplatser i kommunen men framför allt förbättrade lärmiljöer för våra yngsta medborgare. 

I Trångfors ska en ny förskola byggas med sex portaler, vilken kommer att stå klart 2023. På Sandenområdet i Boden planeras ytterligare en förskola med åtta portaler, vilken förväntas korta kötiderna till övriga förskolor. Kyrkkläppens förskola, Örtavallen i Sävast och Fagernäs förskola ska alla renoveras. Under renoveringstiden ska bland annat Torpgärdans förskolas tidigare lokaler användas. 

– I den senaste befolkningsprognosen som genomfördes i maj har man tagit höjd för H2 Green Steels etablering och det ryms i stort sett i den planering för förskolan som redan finns. Vi kommer att hantera det, under förutsättning att de beslut som fattats genomförs, säger Petronella Sirkka.  

Hon tillägger att det kommer en ny befolkningsprognos under våren 2022 och det kan komma att bli förändringar. 

Läs mer här: Nya förskolor | boden.se 

Att bygga och renovera förskolor tar tid och alla planer har ännu inte förverkligats. Det innebär att det kommer att fortsätta vara lite rörigt med omflyttningar och renoveringar de kommande åren och förhoppningsvis kan de barnfamiljer som berörs ha överseende. 

Stora förskolor 

Det har tidvis inkommit kritik mot Bodens kommuns beslut att bygga större förskolor på sex till åtta portaler, vilket motsvarar upp till 150 barn. Beslutet är dock välgrundat och Petronella Sirkka ser många fördelar med lite större förskolor. 

– De är inte stora med nationella mått, men vi förstår att människor kan känna oro när man ser traditionell dagisverksamhet framför sig. Här är förskolorna uppdelade i mindre portaler och man får planera nyttjandet av gemensamma ytor, säger Petronella Sirkka, verksamhetschef för förskolan och grundskolan i Bodens kommun.  

Hon menar också att de lärmiljöer som byggs nu är bättre, mer ändamålsenliga och mer inriktade på utbildning än de som fanns i de förskolor som stängs. Under pandemin har det ibland funnits risk för att man behövt stänga mindre förskolor när många förskollärare varit sjuka, men på större enheter finns i stället möjlighet att hjälpas åt och flytta personal mellan avdelningar. Större enheter med mer personal ger också större möjligheter till kollegialt lärande och utveckling. 

 

 

I filmen ovan berättar tidigare ordföranden i utbildningsnämnden, Sara Nilsson Bruun (S) om Bodens kommun stora förskolesatsning. Filmen är inspelad 2019 och sedan dess har vi fått en stor etablering till Boden som gör att befolkningsmålet reviderats, från 30.000 bodensare till 31.000 bodensare år 2025. Detta, samt framflyttandet av byggnationen av en ny förskola på Sandenområdet, gör att även tidsmålet för att nå 15 barn per avdelning också flyttats fram. Men på det stora hela är det som sägs i filmen korrekt.   

 

Senast uppdaterad: 2023-10-31