vitt snys nyhetsbild

Ny lag för tobaksfria nikotinprodukter

Enligt en ny lag som gäller från och med 1 augusti 2022 ska företag som säljer tobaksfria nikotinprodukter anmäla det till kommunen.

Från och med den 1 augusti 2022 gäller ny lagstiftning för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. I lagen finns regler som du måste följa för att få sälja tobakfria nikotinprodukter till konsument.

Anmäl försäljning till kommunen

När du vill börja sälja tobaksfria nikotinprodukter eller redan säljer dessa måste du göra en anmälan till kommunen, blankett finns som nedladdningsbar PDF på denna sida: Tobaksfria nikotinprodukter.

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobakfria nikotinprodukter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler att du vill sälja tobakfria nikotinprodukter. Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna uppvisas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. 

Läs mer om den nya lagen och om tobaksfria nikotinprodukter på folkhalsomyndigheten.se.

Senast uppdaterad: 2022-06-30