Samråd - renhållningsföreskrifter - Bild till nyheten

Revidering av renhållningsföreskrifter för Bodens kommun

Mellan 21 februari och 20 mars finns samrådshandlingar gällande förslag nya renhållningsföreskrifter att hämta på www.boden.se. De finns bifogade i den här nyheten. De finns även tillgängliga att titta på hos Medborgarservice samt i biblioteket.

Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap, 41 §, ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter för avfallshanteringen som kommunen meddelat med stöd i miljöbalken.

Ladda ner dokument
Samrådsinformation, renhållnin...
Ladda ner dokument
Samrådshandling, renhållningsf...
Senast uppdaterad: 2023-11-30