Bild till nyheten "Skarp övning för samhällsnytta" från Boden Bild nummer 2 2021

Skarp övning för samhällsnytta

Räddningstjänsten i Boden har under hösten genomfört två övningsinsatser i skarpt läge, i riktiga brinnande hus. – För oss och för samhället är det ovärderligt att få öva en så realistisk räddningsinsats som möjligt, säger Magnus Nilsson, enhetschef, räddningstjänsten Boden.

Rök, sikt, brand, värme… listan kan göras lång på verkliga effekter som brandmännen måste få uppleva på riktigt för att få och bibehålla den rutin som samhället och säkerheten kräver.

För första gången på många år har Bodens räddningstjänst under hösten 2021 fått tillstånd av miljö- och byggnämnden att använda två rivningsfastigheter som övningsobjekt i stället för att de ska monteras ner och återvinnas. Vissa saker monterades bort innan brandövningarna men det fanns fortfarande kvar så pass mycket i väggar och rum att det blev autentiskt brandförlopp och värmeutveckling.

Förutom att få öva med alla de fysiska faktorer som möter brandmännen under en verklig härjande brand, fick de deltagande brandmännen också möjlighet att träna på att använda skärsläckare. Den senaste investeringen i en ny brandbil med skärsläckare monterad i korgen innebär inte bara att de snabbt tar sig högt upp då det krävs.

Den kan också operera på låg höjd med stor räckvidd. Ganska unikt för Boden är att vi nu har två skärsläckare i samma kår, vilket möjliggör att branden kan attackeras från två håll samtidigt. Åverkan som den gör är så liten att samma byggnad kunde släckas ner och övas på igen flera gånger vilket gjorde övningsinsatsen väldigt effektiv.

Den första övningen, som var i Vittjärv, föregicks av en omfattande utbildningsinsats för Bodens RiB, Räddningstjänst i beredskap, det vill säga deltidsbrandmännen i centrala Boden, där en i varje grupp har utbildats i att hantera skärsläckare. Det innebär att om deltidsbrandkåren dras in och är först på plats kommer de kunna påbörja insatsen med skärsläckare direkt, alternativt förstärka den första skärsläckaren med ytterligare en.

Den andra fastigheten, i Heden, nyttjades till övningar för både Luleås och Bodens heltidsbrandmän samt deltidspersonalen i Boden och Harads. Heltidarna i Luleå och Boden täckte upp för varandra under tiden så att alla skulle kunna delta. Denna fastighet nyttjades först till kall rökövning och olika typer av larm och avslutades sedan med husbrand.

Senast uppdaterad: 2022-01-11