på bild Elina Lundström framför receptionen

Smidig väg till stöd och hjälp

I Bodens kommun görs ett stort arbete med att möta upp kommunmedborgarnas olika stödbehov. Nu finns även möjligheten att göra sin ansökan om ekonomiskt bistånd digitalt för snabb och smidig hantering för den enskilde.

Team mottagning är vägen in till socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Bodens kommun.

– Vi hanterar ärenden gällande bland annat barn- och unga, vuxna, ekonomiskt bistånd, ensamkommande barn, förmedlingsärenden och dödsboanmälningar. Personalen som arbetar på team mottagning har en bred kompetens och gör ett fantastiskt jobb, säger Anette Marks, teamchef på team mottagning.

I stadshuset tas du emot i individ- och familjeomsorgens reception som är bemannad alla vardagar. Här finns också en dator som du kan använda för dina ärenden. Personalen i receptionen är behjälplig i att vägleda kommunmedborgarna inom individ och familjeomsorgens stora arbetsområde och bistå med hjälp och stöd.

– Vi försöker fånga upp alla frågor som kommer här och fungerar som en slags lots till olika ärenden. Det är ett väldigt varierande och tacksamt jobb, säger Elina Lundström, som är en av fyra anställda i receptionen.

Digitala tjänster

Sedan tidigare kan du göra orosanmälningar avseende barn och unga digitalt. Nytt sedan i höstas är att du även kan ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt via Bodens kommuns e-tjänst från din dator eller mobil. Du kan använda e-tjänsten när som helst på dygnet, ärendet hanteras nästkommande vardag. Inom kort kommer det även finnas möjlighet att göra anmälningar och ansökningar för vuxna digitalt.

Ekonomiskt bistånd

Alla som är folkbokförda i Bodens kommun har möjlighet att under perioder av ekonomiska svårigheter ansöka om ekonomiskt bistånd via kommunen. Behovet av det som förut kallades socialbidrag har ökat, framförallt bland unga. Förhoppningen är att den digitala tjänsten ska göra det mer tillgängligt och lättsammare att söka hjälp och stöd.

För att ansöka om stöd digitalt måste du ha bank-id och vara folkbokförd i Bodens kommun.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

E-tjänsten hittar du på Boden kommuns hemsida boden.se under e-tjänster. Klicka på denna länk så kommer du dit. Där finns tydliga instruktioner om hur du går till väga för att göra din ansökan.

Text: Anna Bergström Foto: Mats Engfors/Fotographic

Senast uppdaterad: 2022-07-08