Bild på betalning genom dator tillhörande nyheten om att betala räkningar till Bodens kommun.

Uppmärksamma bankgirot då du betalar till Bodens kommun

Snart dags betala räkningar. Var uppmärksam på att du betalar in på rätt bankgiro nummer.

Observera att Bodens kommun har flera olika bankgiro nummer, Betalat alltid enligt de uppgifter som anges på respektive faktura.

Senast uppdaterad: 2022-01-25