Bild till nyheten om att väg 306 stängs av.

Väg 605 stängs av

Just nu pågår arbete med markberedning på sajtområdet för H2 Green Steel, vilket innebär att ett stort antal tunga transporter regelbundet passerar över väg 605, Flarkenvägen. Förflyttning av jordmassor på sajtområdet kommer att fortsätta under månaderna framöver. Av säkerhetsskäl kommer därför den del av väg 605 som passerar genom H2 Green Steels område att fortsättningsvis vara avstängd, i första hand, fram till den 28 februari 2023. Omledning sker genom väg 383 och väg 356, följ orange hänvisning. Efter en grundlig säkerhetsbedömning bedömer H2 Green Steel att vägen kan komma att förbli avstängd. Den kan alltså bli permanent avstängd.

- Det är viktigt att komma ihåg att delar av väg 605 går längs en byggarbetsplats. Upp till 70 ton tunga fordon korsar vägen flera gånger varje dag, och att röra sig på området i bil eller till fots kan vara förenat med livsfara. Säkerheten för Bodensare och de som jobbar på vår sajt kommer alltid att vara vår högsta prioritet, och det ligger till grund för vår bedömning av att låta väg 605 bli permanent avstängd, säger Thomas Mohlén, koncernsäkerhetschef på H2 Green Steel.

Senast uppdaterad: 2022-12-01