Vy över ett av områdena som omfattas av projektet. Bilden är tagen från luften med drönare.

5,2 miljoner till Bodens kommuns områdesutveckling

Länsstyrelsen har beviljat 5,2 miljoner kronor till Bodens kommun för stöd till innovativa och hållbara samhällsbyggnadsprojekt. Pengarna ska bland annat gå till områdesutvecklingen både i centralorten och på landsbygden samt stärka föreningslivet och kommunens inflyttningsservice.

Bodens kommun har beviljats medel från Länsstyrelsen enligt tidigare regeringsbeslut för innovativa och hållbara samhällsbyggnadsprojekt i Norrbottens och Västerbottens län. Projektet ska åstadkomma innovativ och hållbar områdesutveckling i några utpekade områden i Bodens kommun. 

Medlen i Bodens kommun är öronmärkta för: 

  • Områdesutveckling inom ramen för fördjupade översiktsplanerna för Torpgärdan, Södra Svartbyn och Gruvberget. 
  • Aktiviteter i Edeforsbygden kopplade till samhällsbyggnad utifrån de förslag som togs fram under arbetet med det lokala projektet Vision 2030
  • En resurs ska jobba med föreningslivet med utgångspunkt i utredningen Framtidens föreningsliv och genomföra aktiviteter tillsammans med föreningarna i Bodens kommun. 
  • Kommunens inflyttningsservice och mottagarkapacitet ska förstärkas.

Utveckling av övriga landsbygdsnoder bostadsområden pågår fortlöpande parallellt detta projekt som är vikt specifikt för utvalda insatser. 

Prioriterad vision för attraktiva livsmiljöer

En prioriterad fråga i Bodens kommun sedan flera år tillbaka är att med genomtänkt planering kunna erbjuda attraktiva, hållbara och utvecklande livsmiljöer. Den kommunala visionen Det goda livet ska genomsyra alla kommunala beslut och planer som berör och möjliggör livsmiljöer. Kort och gott – det som uppfyller och gör verklighet av platsvarumärket #Närhetsliv.

Medborgardriven områdesutveckling 

En strukturerad arbetsmodell har lagt grunden till innovativa arbetssätt med medborgardriven områdesutveckling. Arbetssättet lyfts nu in i det här projektet och appliceras på de utpekade områdena som omfattas av projektets insatser. 

– Mitt i den gröna samhällsomställningen vill vi att individen får utrymme att göra sin resa. Vi satsar på att utveckla och erbjuda attraktiva, hållbara livsmiljöer där människor mår bra och kan utvecklas såväl i staden som på landsbygden, förklarar Ann Sundberg, avdelningschef för Bodens kommuns Demokrati, kommunikation och säkerhet samt ansvarig för Bodenxts samarbetsområde Leva och bo. 

Framtidens närhetsliv

Bodenxt är utvecklingsorganisationen som löper parallellt med kommunens förvaltningar. Förutom Leva och bo omfattar Bodenxt även områdena Näringsliv, Kompetensförsörjning och Infrastruktur ovan och under jord. 

– I den arbetsmodell vi använder pratar vi bland annat med potentiella inflyttare och bodensare i olika skeden av livet, tar reda på vad de har för önskemål om framtidens Boden och låter vårt samhälle växa utifrån det. Boden ska ta ett kliv motsvarande två decennier på bara två-tre år och vi tar chansen att bygga något nytt, något hållbart. Projektet som vi nu har beviljats medel till ger oss extra kraft att tillsammans fortsätta möta och skapa framtidens närhetsliv i hela vår kommun, säger Ann Sundberg. 

Projektet pågår från och med nu till och med december 2024. 

Senast uppdaterad: 2023-11-13