Sex personer i olika åldrar sitter utomhus och fikar tillsammans.

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Årets tema är övning och syftet är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. Kampanjen genomförs alltid vecka 39.

Många hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till att det blir lättare att börja öva.

MSB har valt temat Öva! för att:

  • Övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling. 
  • Det finns ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och studieförbunden, tyder på det.
  • Utbildning och övning ofta är avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris.

Du är en del av Sveriges beredskap

När du handlar åt en granne, upptäcker falska nyheter eller odlar grönsaker på innergården, så stärker du faktiskt hela Sveriges motståndskraft. Så som vi har hjälpts åt under pandemin behöver vi göra vid nästa kris också.
Förbered dig. Engagera dig. Det du gör spelar roll. Arbetet med Sveriges beredskap handlar om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Förbered dig för kris på msb.se.

Broschyr om kris till alla Sveriges hushåll

Det viktigaste under en kris är att ha dricksvatten, mat och värme, samt att kunna ta emot viktig information. Du kan läsa mer i broschyren "Om krisen eller kriget kommer", vilken skickades ut till alla hushåll i hela Sverige under krisberedskapsveckan 2018. Läs broschyren Om krisen eller kriget kommer på msb.se.

Filmer om krisberedskap

Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för att skaffa en hemberedskap för hushållet inom områdena mat, värme, vatten och kommunikation.

Senast uppdaterad: 2023-10-09