En illustration som visar konceptet med Edge Computing, där datanätverksmaster under en klar blå himmel med flytande vita moln skapar en visuell länk till ordet 'EDGE COMPUTING' som projiceras i molnen, symboliserande närhet till datakällor och minskad latens.

Boden får nästa generations digitala teknik

Fem svenska projekt, inklusive ett i Boden, har beviljats EU-medel för installation av avancerad teknologi med potential att revolutionera flera branscher. De första testerna i Boden är planerade att starta redan under 2024.

Bland fyra utvalda städer har Research Institutes of Sweden (RISE) inkluderat Boden i ett projekt för att testa 5G Edge-teknik, kopplat till den gröna samhällsomställningen. Detta innebär att Boden integreras i innovationsprogrammet Northstar, där företagen Telia och Ericsson kommer att installera utrustning som möjliggör snabbare datahantering och transport än tidigare. 

– Det här handlar om nästa generations digitala infrastruktur som skapar helt nya förutsättningar för smarta och effektiva samhällsfunktioner med hjälp av AI-teknik då data kan analyseras i realtid, säger Nils Lindh, affärsutvecklare vid Boden Business Park. 

I dialog med flera företag

 En nyckelkomponent är Edge computing, vilket innebär att information från digitala enheter behandlas nära dess ursprung istället för att skickas till avlägsna datacenter. Detta uppnås genom etablering av digitala knutpunkter, liknande hur elskåp fördelar ström lokalt. 

– I Boden skulle det vara intressant att titta på smart avfalls- och återvinningshantering. Det skulle exempelvis kunna handla om självkörande fordon för insamlande av sopor, säger Nils Lindh. Det finns flera potentiella användningsområden för denna teknik, och vi är redan i dialog med företag som är intresserade av att utforska dessa möjligheter. 

Datanätverk data teknologi

Förutom avfallshantering, erbjuder dessa teknologier många andra fördelar för samhället. Inom hälsovården kan läkare till exempel övervaka patienter på distans, medan smartare trafikstyrning kan minska trafikstockningar. 

Inom energisektorn möjliggör realtidsövervakning och styrning av energianvändning en mer effektiv produktion. Bönder kan dra nytta av sensorer och drönare för att övervaka grödor och skadedjur. De nya teknologierna erbjuder även fördelar för turism och industri, exempelvis genom virtuella museiturer och effektivare maskinstyrning. 

– 5G och Edge-teknik banar väg för innovationer som kan förbättra och revolutionera olika samhällssektorer. Boden kommer att vara i hjärtat av denna utveckling, vilket känns extremt roligt. 

115 miljoner kronor

Sammanlagt har fem projekt tilldelats 14 miljoner euro (cirka 155 miljoner svenska kronor) för utveckling och utbyggnad av den digitala tekniken. Projektet ”5G Edge Enabled Smart Communities for Green Transformation in the North” inkluderar förutom Boden även Luleå, Skellefteå och Uppsala. Samarbetspartners inkluderar Telia, RISE, samt Luleå kommun och Bodens kommun. 

Senast uppdaterad: 2024-01-15