Vy över Boden. Fotograferad under hösten.

Boden har fortsatt bäst företagsklimat 

Boden har åter igen bäst företagsklimat i länet och är kvar på topp 50-listan – trots en accelererande samhällsomställning med utmaningarna som det innebär. 

Svenskt Näringsliv undersöker årligen företagsklimatet i landets kommuner via en enkät som går ut till företagen. Under onsdagen offentliggjordes resultatet och Bodens kommun bibehåller tätpositionen i länet för tredje året i följd. Den sammanfattande poängen ser likadan som förra året, men i rangordningen tappar Boden fem placeringar, från 44 till 49. 

– Vi ser en liten dipp i rankingen nationellt vilket inte är helt oväntat med tanke på den ökande komplexiteten i de processer vi hanterar dagligdags. Det kräver hårt arbete såväl som resurser, säger Mats Berg, näringslivschef i Bodens kommun. 

Kommunen har under flera år arbetat strategiskt för att stärka och utveckla samarbetet med Bodens entreprenörer och det lokala näringslivet. Det har också gett ett positivt resultat. Den pågående samhällsomställningen innebär ett högre tryck på den kommunala organisationen som helhet, men det innebär inte att det långsiktiga utvecklingsarbetet prioriteras bort. 

– Vi har en bra dialog med vårt lokala näringsliv och skruvar hela tiden på saker att förbättra och optimera, då ett attraktivt och välfungerande företagsklimat är en hörnsten i vår pågående tillväxtresa, säger Mats Berg.    
 
Svenskt Näringsliv mäter varje år drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Svaren räknas sedan samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Läs mer om den pågående samhällsomställningen i Boden på webbplatsen bodenxt.se >

Senast uppdaterad: 2023-09-20