Vy över Boden stad där man ser solen gå ner över Bodträsket.

Boden i topp bland Sveriges kommuner på klimatanpassning

Det står klart att Bodens kommun är en av toppkommunerna i rankingen över hur långt Sveriges kommuner har kommit i sitt klimatanpassningsarbete. Rankingen är genomförd av Svenska miljöinstitutet (IVL), och Boden blev rankad som nummer 2 av 194 kommuner.

I Bodens kommun har arbetet med klimatanpassning pågått länge. Anpassning till ett förändrat klimat är bland annat en viktig del av arbetet i översiktsplaneringen.

Emilia Björkemyr, miljöstrateg på Bodens kommun, berättar att kommunen just nu håller på att se över den klimatanpassningsplan som togs fram för ett par år sedan. Det är ett arbete som pågår i samverkan med flera olika enheter.

– Det har blivit allt tydligare hur viktigt arbetet med klimatanpassning är. De översvämningar och skador som stormen Hans har orsakat i landet och de värmeböljor vi sett i Europa under sommaren har nog inte undgått någon, säger Emilia Björkemyr.

Ett annat exempel på ett arbete som pågår i kommunen är att en fördjupad skyfallskartering håller på att tas fram med stöd av ansökta medel från Länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 2023-09-19