En person i arbetskläder jobbar nere i en uppgrävd rörgrav. Det syns flera rör i bild.

Boden investerar för kommande 100 år

Sju kilometer ledningar ska byggas för att transportera vatten till H2 Green Steels verksamhet. Det innebär samtidigt en möjlighet för Boden att se över delar av det befintliga VA-nätet.

När H2 Green Steel börjar att tillverka grönt stål i Boden kommer de att behöva tillgång till relativt stora mängder processvatten. För att lösa det har Bodens kommun ansökt och beviljats tillstånd att pumpa 2 000 liter vatten i sekunden från Lule älv. Det motsvarar ungefär 20 badkar, av standardmodell, i sekunden.  

– Det är mycket vatten, men samtidigt så är medelflödet i älven cirka 500 kubikmeter per sekund, vårt tillstånd är på två kubikmeter per sekund. Det handlar om några promille, säger Magnus Bäckström, VA-strateg vid Bodens kommun.  

För att transportera vattnet till industriområdet behövs det nya ledningar. Dessa kommer att byggas under marken, från Bodsvedjan till Boden Industrial Park. Bygget beräknas att ta drygt ett år och kostnaden tas av företaget Solör Bioenergi.  

Bygget kommer att ske i etapper och till stor del på kommunal mark. Men trots att det sker utanför stadskärnan kommer många bodensare att märka av det stora arbetet. 

– Det kommer att bullra en del under dagtid och stundtals kommer det att bli en viss påverkan på trafiken i området, säger Peter Holmberg, projektledare Bodens kommun.  

Boden stadNu ses delar av det befintliga VA-nätet över i Bodens kommun.

Investeringen i processvattnet ger också kommunen en möjlighet att se över nuvarande vatten- och avloppsledningar i dessa områden och uppgradera rören. Drifttiden på de nya ledningarna beräknas till 100 år och satsningen görs för att säkerställa att Boden ska kunna växa och utvecklas under den tiden.  

– Stora delar av vårt system är byggt på 60-70-talet och för att vi ska kunna växa som kommun är det nödvändigt att vi ser över kritiska delar av infrastrukturen för nästa generation. Vi har redan gjort insatser på andra platser och nu får vi en möjlighet att göra det i ett nytt område, säger Magnus Bäckström. 

Uppgraderingen av Bodens VA-nät är en del av kommunens framåtblickande stadsplanering. Med dessa investeringar strävar Boden efter att inte bara möta dagens behov, utan också förbereda för flera generationers framtid. 

Senast uppdaterad: 2023-10-31