Genom ett stort rör ser man två andra stora rör löpa iväg genom ett uppgrävd rörgrav.

De får uppdraget att säkerställa processvatten till H2 Green Steel

Det är nu klart vilket företag som ska investera i och bygga den viktiga infrastrukturen under marken till Boden Industrial Park.

Bodens kommun har beslutat sig för att använda upphandlingsformen offentlig-privat samverkan (OPS) för att bygga järnväg och processvattenledningar till Boden Industrial Park. OPS innebär att ett privat företag eller konsortium tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig nyttighet. I Sverige har bland annat Arlandabanan byggts med den lösningen. 

På kommunal nivå är det mer sällsynt, men för Boden har det blivit vägvalet för att möjliggöra den nödvändiga infrastrukturen till Boden Industrial Park, inom den tidsram som H2 Green Steel efterfrågar. 

– Det här är stora investeringar och för en kommun som Boden hade det inte varit realistiskt att ta den kostnaden, samtidigt är infrastrukturen avgörande för att H2 Green Steels etablering ska bli av, säger Mats Berg, näringslivschef i Bodens kommun. 

Sju kilometer ledningar

Den 4 oktober blev det klart att Polar Structure finansierar och bygger järnvägen och nu är det även beslutat att Solör Bioenergi får uppdraget att bygga processvattenlösningen. Företaget kommer att bygga infrastrukturen som krävs för att transportera vattnet från Lule älv till industriområdet. Totalt handlar det om två pumpstationer och sju kilometer ledningar för att kunna hantera vattenvolymen.

Bodens kommun kommer tillsammans med Solör Bioenergi att bilda ett aktiebolag där företaget kommer att vara majoritetsägare med 91 procent, medan kommunen kommer att äga nio procent, en andel baserad på markvärdet och beräknad till fyra miljoner kronor. 

Därefter kommer Solör Bioenergi att ansvara för finansiering, byggnation, underhåll och drift. Den beräknade byggtiden är drygt ett år, där större delen av arbetet kommer ske under 2024. 

När ledningarna är i drift ska företagen som nyttjar dessa betala en avgift till bolaget. Den intäkten kommer kommunen att använda för att betala av en summa motsvarande markvärdet. 

– När vi bestämde oss för det här fanns det ju naturligtvis en hel del frågetecken kring att genomföra OPS-upphandlingar. Nu kan vi konstatera att upplägget håller och för mig känns det fantastiskt att vi har kunnat få till två uppgörelser där vi inte behöver använda några skattemedel, säger Mats Berg. 

N√§ringslivschef Mats Berg Mats Berg, näringslivschef i Bodens kommun. 

Fler OPS-upphandlingar

Norrbottens Handelskammare uppskattar att 1400 miljarder kommer att investeras i norra Sverige kopplat till storskaliga satsningar som ska göras inom grönt stål, förnybar energi och elektrifiering. 

– Vi vet att vår region är extremt attraktiv just nu och det visar också satsningen från Polar Structure och Solör Bioenergi. Jag tror definitivt att vi kommer använda oss av OPS-upphandling vid fler tillfällen, säger han och tillägger: 

– Samtidigt måste vi vara noggrann i värderingen av vilken typ av infrastruktur vi som kommun vill ha total kontroll över och i vilka fall OPS-lösningar kan vara möjliga för att genomföra infrastruktursatsningar. Det finns ju en säkerhetsaspekt som är jätteviktig att väga in.

Hållbara tjänster

Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi i Skandinavien och Sveriges största privata aktör inom VA, med fokus på innovativa lösningar för en hållbar framtid. Företaget bidrar aktivt till den gröna omställningen genom investeringar, samarbeten och långsiktiga visioner. 

– Att Bodens kommun väljer Solör är ett stort förtroende och ett kvitto på vår satsning med kvalificerade vattentjänster, säger Hans Viken, sälj- och marknadschef vid Solör Bioenergi. 

Företaget har valt en strategisk inriktning som går ut på att vara en aktiv del i att göra skandinaviska industrier mer hållbara och det är därför som de har sökt sig till Boden.  

– Vi ser fram emot att tillsammans med Bodens kommun bygga och under lång tid leverera en sådan vital funktion som processvatten till H2 Green Steel. Nu inleds ett intensivt arbete tillsammans med övriga entreprenörer för att projektet ska genomföras inom utsatt tid. 

Utöver vattentjänster producerar Solör biobränslen av spill från skogsindustrin och återvinner miljöfarligt, impregnerat träavfall. Med råvarorna tillverkar de fjärrvärme, ånga och el. 

– I Boden kommer vi att fokusera på vattentjänster den här gången, men nästa gång kanske det är energitjänster. Vi ser många möjligheter här, säger Hans Viken. 

Senast uppdaterad: 2023-10-31