En ung kvinna rider på en brun häst i en hage.

Detaljplan för hästnära boenden och hästverksamhet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att upprätta en ny detaljplan för del av området Lejonbacken i Boden. Syftet med detaljplanen är att utreda lämpligheten för utveckling av hästnära boenden och hästverksamhet.

I kommunens översiktsplan är det aktuella området vid och omkring Lejonbacksvägen och Lorvenvägen utpekat som ett verksamhetsområde för utveckling av hästverksamhet. Som exempel nämns befintliga hästanläggningar, tränings- och rekreationsytor samt möjlighet för bostadsutveckling med hästhållning. 

I kommunens fördjupade översiktsplan för Bodens centrum och Sävast ligger delar av området idag inom befintlig hästverksamhet och andra delar inom friluftsområde. Bland annat ligger Bodens ridklubb i närheten. På området finns ett betydande nät av ridvägar. Vid fortsatt planarbete ska viktiga stråk, ridvägar och dess sammankoppling säkerställas, alternativt nya dragningar och målpunkter utredas.

Ă–versiktsbild Lejonbacken

– Boden har unika möjligheter när det gäller hästnäringen. Det finns redan väl etablerade verksamheter såsom travbanan, hästkraft och befintlig ridskola som är under utbyggnad. Genom att bygga vidare på dessa verksamheter och satsa på hästnära boende skapas förutsättningar för inflyttning och ökad tillväxt i Bodens kommun, säger Lars Andersson, plan- och exploateringschef, Bodens kommun.

Enheten fysisk planering kommer att påbörja planarbetet under 2024. Förhoppningarna är att det finns en detaljplan som vunnit laga kraft vid årsskiftet 2024/2025.

Senast uppdaterad: 2024-01-04