Visionsbild för entreprenörsbostäder i Sävast.

Dialog om entreprenörsbostäder i Sävast

Dialogmöte har hållits med boende i området runt Fruktvägen, Sävast, där det planeras för entreprenörsbostäder. Bodens kommun, H2 Green Steel och Polisen informerade och tog in synpunkter som tas i beaktning i det fortsatta arbetet.

Fruktvägen i Sävast är det fjärde av flera planerade områden som omfattas av ramavtalet gällande tillfälliga entreprenörsbostäder i Boden under uppbyggnadstiden av H2 Green Steel.  

En öppen dialog mellan berörda parter syftar till att skapa en transparent och inkluderande process. Genom att informera, samla in synpunkter och svara på frågor från närboende strävar Bodens kommun, Polisen och H2 Green Steel efter att skapa så hållbara och trygga boendemiljöer som möjligt. 

På Fruktvägen i Sävast planeras tillfälliga entreprenörsbostäder för cirka 600 personer. Under mötet presenterades förebyggande åtgärder och planer. De berörde bland annat placering och utformning av byggnader, planering av utemiljö, trygghet, säkerhet, belysning, ordning, trafik och kontaktmöjligheter.  

Från åhörarna framfördes bland annat önskemål om att värna växtlighet på det område som sedan ska återställas efter att de tillfälliga bostäderna tas bort. Lag och ordning diskuterades och synpunkter kom på val av plats och vikten av att tänka på de närboendes livsmiljö.

Anne Graf H2 Green Steel

– Vårt absoluta mål är att arbeta för att det ska bli så bra som möjligt för alla, att området är trivsamt både för de som ska bo där och för grannarna runtomkring. Vi tar självklart till oss av den feedback vi fått, säger Anne Graf, ansvarig för samhällskontakter på H2 Green Steel. 

På mötet deltog även hennes kollegor med ansvar för H2 Green Steels arbete med hållbarhet, säkerhet och projektledning. 

Från Bodens kommun medverkade representanter med ansvar för projekt och investering, fysisk planering, miljö, bygg samt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder, tillsammans med kommunpolis. 

Totalt uppskattas upp till 5000 personer behöva tillfälliga bostäder i Boden under uppbyggnadstiden av H2 Green Steel. Av dessa har Bodens kommun för avsikt att tillhandahålla mark och tidsbegränsade bygglov för cirka 3000. Detta för att lätta trycket på den övriga bostadsmarknaden men framförallt för att ha gemensamma krav för alla entreprenörsbostäder.  

Planerad byggnation och skötsel av områdena ansvarar H2 Green Steel för.   

Senast uppdaterad: 2023-12-21