På bilden ses Emilia Björkemyr, miljöstrateg, Bodens kommun, Sara Olsson, projektledare hållbarhetsveckan Boden, Anna Jonsson, chef kund och utveckling, Bodens energi. De står på rad och titta in i kameran. Utomhusbild, vårväder.

En vecka av hållbarhet i Boden

Boden rusar in i en historisk samhällsomställning där hållbarhetsfrågorna är centrala och en avgörande framgångsfaktor. Med anslaget #detsmartagröna som en grön tråd tar sig Boden an en komplex men spännande tillväxtresa. För att sätta fokus på hållbarhetsfrågorna i Boden kommer därför en hållbarhetsvecka att arrangeras i slutet av maj.

Bodens kommun, Bodens Energi och Boden Business Park arrangerar tillsammans en hållbarhetsvecka den 22-27 maj där företag, föreningar och privatpersoner bjuds in. Med ett brett anslag vill arrangörerna skapa ett ökat engagemang, bygga kunskap och insikter om hållbarhet och framtidens samhälle. Man vill också bygga och förstärka relationer mellan de gröna industriella satsningarna och de lokala krafterna i Boden och övriga regionen.

Programmet innehåller bland annat detta:

  • Hållbar & medveten konsumtion (återbruk)
  • Energi: energiåtervinning, energieffektivisering
  • Hållbart resande, transporter, hemmasemester m.m
  • Mat: närproducerat, lokalproducenter, matsvinn, källsortering, kompostera och odla
  • Social hållbarhet, hälsa, jämställdhet och jämlikhet. Ideella föreningar
  • Innovationer och hållbart företagande

 

Redan nu kan tre av de inbjudna föreläsarna också presenteras:

Johan Kuylenstierna / Generaldirektör för det statliga forskningsrådet Formas.

Karolina Unger / VD Klimpo.

Lars Lundström / Hållbarhetschef, H2Green Steel.

– Hållbarhetsveckan skapar framtidstro med en mängd roliga aktiviteter och evenemang där alla kan känna sig delaktiga i den gröna samhällsomställningen som sker, säger Sara Olsson, Projektledare för Hållbarhetsveckan i Boden.

På bild från vänster: Emilia Björkemyr, miljöstrateg, Bodens kommun, Sara Olsson, projektledare hållbarhetsveckan Boden, Anna Jonsson, chef kund och utveckling, Bodens energi. 

Text: KOMM/Bodens kommun, Foto: Mats Engfors/Fotographic

Senast uppdaterad: 2024-01-09