Karta över de gröna industrietableringarna i Boden och dess strategiska resurser.

Ett strukturerat grönt samhällsbygge växer fram

– Vi befinner oss mitt i en grön samhällsomställning som är historisk. Vi blickar utåt och lockar företag från hela världen. Vi bygger ett samhälle som är hållbart både ekologiskt och socialt, med hållbara livsmiljöer där människor mår bra och kan utvecklas.

Orden kommer från Mats Berg, näringslivschef och VD för Bodens kommunföretag AB. Under de år som Bodens kommun styrde mot det som vi nu börjar se effekten av, var han kommunchef. I dag kan han kosta på sig lite antijante, och inte bara tro, utan faktiskt veta, att Boden är att räkna med. 

Europas första nybyggda stålverk på över 50 år, och världens största vätgasanläggning, planeras just i Boden. Att det sker just nu, är ingen tillfällighet. Inte heller att ett unikt ekosystem av andra näringslivssatsningar och etableringar växer fram här. Den långsiktiga planen med fokus på elintensiva näringar inom det smarta gröna, i en kommun som skapar möjligheter, börjar ge frukt.
– Vårt geografiska läge är rätt, och vi har medarbetare med stor kunskap i komplexa systemfrågor på mycket hög nivå. Vi har i princip svaret på miljöproblemet i en skalbar modell och har planerat för en stor etablering länge, fastslår Mats Berg.

Bodens kommun har lyckats fånga upp större frågor än någonsin i modern tid, med en tidsplan som för många skulle framstå som helt omöjlig. Det har krävt en förmåga att vara både kvicktänkta och eftertänksamma. Det krävde också en organisation med vilja och tillåtelse att tänka utanför boxen när det stora startskottet gick.
– Vi samlade ett antal nyckelspelare från förvaltningar och bolag och började utkristallisera vad vi måste göra och hitta en organisation för det. Omvärlden och H2 Green Steel är inte direkt anpassade till kommunala årshjul, säger Mats Berg med ett leende.

Mats Berg

Bodenxt

Bodenxt blev samlingsnamnet på den organiserade utvecklingsverkstad som har byggts upp parallellt med den kommunala linjeorganisationen. Tvärgående skär Bodenxt över traditionella förvaltnings- och bolagsgränser med fem delprojekt:

  1. Näringsliv
  2. Leva och bo
  3. Kompetensförsörjning
  4. Infrastruktur ovan jord
  5. Infrastruktur under jord.

Snabb positiv krisorganisation

Denna Boden-modell är byggd som en positiv krisorganisation för snabba avstämningar och informella beslut. Med stöd av kommunala beslut och tillstånd och ett aktivt civilsamhälle och näringsliv, ska Boden på några få år åstadkomma cirka 20 års utvecklingskliv.
– Det kräver att vi jobbar fem till sju gånger snabbare och då måste vi vara smartare. Inget är viktigare än det andra. Allt måste gå framåt i samma takt. En styrka här i Boden är att det finns stor förståelse och insikt i att det är såhär vi behöver jobba, förklarar Mats Berg.

Han poängterar vikten av att alla delar i helheten, från bostäder, ett levande centrum och landsbygdsutveckling till kompetensförsörjning, skolor och mottagningsservice för både privatpersoner och företag, finns med.

På Bodenxt:s hemsida finns en projektkarta där du kan titta närmare på de planerade etableringarna och projekten under de kommande åren. 

Senast uppdaterad: 2023-08-07