Kvinnlig lärare som står framför en whiteboard. På tavlan står engelska förkortningar, kvinnan håller i en penna och tittar in i klassrummet

För en internationell karriär

Vid International School of Boden får elever möjligheten att studera och utveckla ett globalt tankesätt för vidare hjälp i sina studier samt mot en internationell karriär. I arbetsprocessen har namnet ändrats från Boden International School till International School of Boden.

Med det växande antalet internationella familjer som flyttar till Boden har kommunen beslutat att matcha efterfrågan genom att öppna ett internationellt utbildningsprogram. International School of Boden blev i december 2022 godkända som en kandidatskola där man strävar efter en auktorisation som en International Baccalaureate World School. I det första steget har kommunen rekryterat en handfull lärare och fler anställs utifrån behov.

– För våra tillfälliga studenter eller de som inte tänker stanna i Sverige, är det viktigt att utbilda sig väl i engelska och hålla sina internationella möjligheter öppna. Där har vi på International School of Boden har ett viktigt uppdrag i att förutom skapa en trygg och positiv lärmiljö också fokusera och utveckla våra studenter akademiskt och självständigt, uppmuntra sunda relationer och ansvar, säger Henrietta Lottie Gorton, lärare vid International School of Boden. 

På dessa skolor hittar du International School of Boden

Primary Years Program för elever i åldrarna 6-12 år och kommer att hållas i grundskolan på Torpgärdsskolan.  
Middle Years Program är designat för elever i åldrarna 12-16 år och kommer att hållas i gymnasieskolan Stureskolan.  
Diploma Program utformad för elever i åldern 16-19 år belägna på Björknäsgymnasiet. 

 

Senast uppdaterad: 2023-02-17