Två fiskare sitter i en båt fylld till bredden med fisk ute på Bodträsket.

Fortsatta åtgärder i kampen mot alger i Bodensjöarna

Bodens kommun fortsätter kampen mot algblomningen i Bodensjöarna. Med början den 1 september och omkring två veckor framåt kommer ett specialistföretag (Vårdfiske) att genomföra reduktionsfiske i sjöarna Svartbyträsket, Bodträsket, Buddbyträsket och Vittjärvsträsket i Bodens kommun.

Sjöarna har länge haft stora, återkommande problem med algblomning. Detta blir särskilt tydligt under varma och vindstilla perioder.

– Reduktionsfiske har genomförts mellan åren 2018–2022 i sjöarna Svartbyträsket, Bodträsket och Buddbyträsket och från och med 2019 även i Vittjärvsträsket. Under dessa år har omkring 200 ton vitfisk tagits upp och en förbättrad kondition på fisken och klarare vatten med förbättrat siktdjup har kunnat observeras, säger Emilia Björkemyr, miljöstrateg, Bodens kommun.

Det planerade reduktionsfisket syftar till att underhålla de förbättringar som hittills har observerats. Fisket inriktar sig på fångst av vitfisk som mört och braxen, som finns i överflöd. Det är den fisken som livnär sig på zooplankton, och skapar en obalans i sjöarna som gynnar algblomningen. Projektet finansieras till 90 procent statligt i form av LOVA-bidraget, vilket har sökts hos länsstyrelsen och som finns till just för lokala vattenvårdsprojekt.

– Projektets mål är att skapa friskare sjöar med större siktdjup, säger Emilia Björkemyr, miljöstrateg, Bodens kommun.

För att lokalisera stimmen används ekolod och fisket sker med not speciellt framtagen för reduktionsfiske. Vitfisken kommer sedan att transporteras till Bodens biogasanläggning för att i slutändan bli fordonsbränsle.

Senast uppdaterad: 2023-09-22