Ett vintrigt Boden centrum sett från ovan.

Grönplanering på agendan i Boden

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Norrbotten och ett 10-tal norrbottniska kommuner har träffats i Boden för en dialog om grönplanering. I Boden har hållbarhet stått på agendan länge.

Många vinster kan skapas genom att få med de gröna aspekterna i kommuners strategiska planering. Grönstrukturen är en viktig del av den fysiska miljön och ett verktyg för ett långsiktigt hållbart samhälle.  

Boden var en av de första kommunerna i Sverige att anta en grön profil, med källsortering i alla hushåll redan för 25 år sedan och egen biogasanläggning sedan 20 år tillbaka. Bodens kommun är med i borgmästaravtalet som är världens största rörelse för städer som främjar lokala klimat- och energiåtgärder och Viable Cities. Nyligen placerades Boden även som tvåa i Sverige på IVL Svenska Miljöinstitutets kommunranking över klimatanpassningsarbete. Detta var ett av skälen till att Naturvårdsverket valde Boden som en av fem platser i landet som de besöker under året för att nå ut till kommuner om möjligheterna med grönplanering. Deltagare från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och tio kommuner i Norrbotten möttes här under en heldag med grönplanering i fokus. 

Gronplanering-1-1024x768

Strategiskt klimatanpassningsarbete 

Deltagarna fick bland annat veta mer om Bodens kommuns strategiska klimatanpassningsarbete och exempel på konkreta praktiska åtgärder som det har utmynnat i. Här är lokala miljömål en del av den strategiska planen och nya underlag och planprocesser pekar ut viktiga stråk och områden för klimatanpassning. 

Under dagen i Boden berättade även representanter från Naturvårdverket om utmaningarna kring förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringar och ojämlik hälsa. Kommunernas roll i planering av mark- och vattenanvändningen diskuterades. Det gavs också tips om olika möjligheter för kommuner att söka medel för att utveckla grönstruktursatsningar och hållbara städer och de fick höra om exempel på långsiktigt hållbar planering, grönplanering och naturbaserade lösningar. Naturvårdverket och Länsstyrelsen berättade vidare om vägledningar, verktyg och arbetssätt som kommuner kan ha stor nytta av för att arbeta hållbart med utmaningarna. 

Förutom Bodens kommuns representanter delade även Luleå, Kalix och Kirunas kommuner exempel från sina arbeten med grönstruktur, friluftsfrågor och hantering av dagvatten i arktiskt klimat. 

Ett konkret exempel som lyftes från Boden var Kvarnbäcken som iordningställdes under 2023:

 

Senast uppdaterad: 2023-12-18