En person i varselkläder noterar antalet cyklister och gående längs en gång- och cykelbakna. I förgrunden syns en cyklist. I bakgrunden en fotgängare.

Heja dej, som går och cyklar. Du räknas!

Denna vecka (37) måndag-fredag kl 07:00-08:00, finns vi på fem platser runt om i Bodens centrumkärnan för att räkna hur många cyklister och gående som passerar på väg till eller från centrum.

Det är nu tredje året som denna manuella trafikmätning utförs av Samhällsbyggnadsförvaltningen och Trafikenheten. Syftet med mätningen är att kunna följa utvecklingen av dessa hållbara sätt att resa i centrumkärnan.

Det som noteras är antalet: 

  • fotgängare respektive cyklister.
  • på väg in mot/ut från centrumkärnan.
  • män och kvinnor.

Vi gör också anteckningar om de använder färdsätt som exempelvis elsparkcykel, cykel med släp, rullstol, permobil, barnvagn, och liknande. 

Senast uppdaterad: 2023-09-22