Illustrerad vy över trafikplats södra svartbyn efter utbyggnad av infrastrukturkorridor.

Klart med järnväg till Boden Industrial Park

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att teckna ett avtal med Polar Structure om att bygga järnväg till Boden Industrial Park. Beslutet innebär ytterligare en milstolpe i Bodens gröna samhällsomställning och nya möjligheter i utvecklingen av området.

Under måndagen höll kommunstyrelsens arbetsutskott ett extrainsatt möte för att diskutera järnvägen som ska ansluta stambanan med Boden Industrial Park. Beslutet blev att teckna ett avtal med Polar Structure som får uppdraget att bygga järnvägen till området. 

Nästa steg i processen innebär att det bildas ett bolag, Boden Järnväg AB, där Bodens kommun kommer att äga 9 procent, och Polar Structure resterande 91 procent av aktiekapitalet, baserat på markvärdet som beräknas till 25 miljoner kronor. Ett upplägg som erbjuder kommunen inflytande och säkerställer ett hållbart ägande. 

”Minimal risk”

I samband med det kommer ett aktieägaravtal att tecknas, där Polar Structure tar ansvar för att finansiera och utföra byggnationen av järnvägen. Byggtiden är beräknad till två år. 

– Det här är en affärslösning som innebär att risken för skattebetalarna är minimal och det känns väldigt bra, säger Mats Berg, näringslivschef i Bodens kommun.  

Mats Berg1

När järnvägen står färdig kommer Polar Structure att trafikera järnvägen via deras dotterbolag Train Alliance. Bolaget kommer också att delta i en fortsatt utveckling av infrastrukturen på Boden Industrial Park och vara en samarbetspartner i arbetet med etablera fler verksamheter på området. 

Expert på hållbar infrastruktur

De kunder som nyttjar spåret kommer betala en årlig hyra till Bodens Järnväg AB. Pengar som delvis kommer användas för att sköta drift och underhåll.  

– Detta beslut markerar början på en ny era för Boden. Jag är särskilt tacksam mot våra tjänstepersoner och Polar Structure för deras outtröttliga arbete och engagemang, säger Claes Nordmark, kommunalråd i Bodens kommun. 

Polar Structure är ett företag som specialiserar sig på hållbara infrastrukturlösningar och deras vd Tobias Emanuelsson har följt utvecklingen i Boden under en längre tid. 

– Den nyindustrialisering vi ser uppe i norr, inte minst i Boden är imponerande och viktig för Sverige. För att möjliggöra fortsatt utveckling och säkra ekonomisk tillväxt, inte bara i Boden utan på många andra platser i Sverige, krävs uppgradering av kritisk infrastruktur, såsom järnväg. Vi är därför mycket glada att kunna vara med och bidra till utvecklingen av Boden genom en utbyggnad av järnvägen till Boden Industrial Park, säger han. 

Är du intresserad av att veta mer om vilka etableringsmöjligheter som finns i Bodens kommun. Kontakta Boden Business Park.

Senast uppdaterad: 2023-10-03