Kommunalråd Claes Nordmark hälsar kungen välkommen när han kliver av bussen vid Boden Business Park.

Kungligt besök i Boden

Kung Carl XVI Gustaf, och den delegation från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som är på besök i Boden under sin teknikresa till Norrbotten och Västerbotten, fick trots det ymniga snöfallet så här i mitten på oktober ett varmt välkomnande vid ankomsten till Boden Business Park.

Hållbar omställning och utveckling stod i fokus och temat för besöket i Boden var ”Samhället och näringslivet måste utvecklas parallellt och i balans”.

Frågor som speciellt adresserats för resan är teknikutveckling, kompetensförsörjning och forskning. Delegationen bestod utöver kungen, IVA:s preses Marcus Wallenberg och Tuula Teeri, vd för IVA, av ungefär 30 olika representanter från näringsliv, myndigheter och högskolor.

Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande, hälsade välkommen på Boden Business Park. Tillsammans med Mats Berg, näringslivschef, berättade han om Bodens möjligheter att möta behoven hos en ny stor industri och en kraftigt ökande befolkning: Vad betyder etableringen av H2 Green Steel för kommunen och hur kan Boden bli attraktivt för nya anställda i såväl offentlig som privat verksamhet?

Kung Carl XIV Gustaf besöker Boden 2023

IVA:s kungliga teknikresa har genomförts sedan 2001 på kungens initiativ. Till resorna bjuds svenska företagsledare och representanter från myndigheter och högskolor in. Syftet med resorna är att ge ny kunskap och skapa kontakter som på sikt kan leda till ett utökat idéutbyte och stärkt konkurrenskraft.

Senast uppdaterad: 2023-10-12