Entre på Månärngskolan. Fasaden är röd med svarta inslag. I förgrunden finns en cykelparkering där cyklar står. En navigeringsskylt finns i bilden vänstra kant för att hjälpa skolans besökare att hitta rätt.

Mårängskolans nya byggnad invigd - en modell för framtida skolbyggnationer

Mårängskolans nya byggnad, en modern och funktionell skolanläggning, står nu redo att ta emot sina första elever. Efter många års planering och arbete är rektor Annevi Larsson tacksam över resultatet.

Den nybyggda lokalen på 5500 m2 är den första delen i renoveringen och i etapp 2 ser man över den äldre skolans fasad och att de två byggnaderna ska bli mer enhetliga. 
–  Mårängskolan är en skola med två byggnader och vi kommer att jobba hårt under det här året för att känna att vi är en skola. För oss är det viktigt att det inte blir en vi och dem-känsla utan vi är tillsammans, säger Annevi.

 

överlämning

Johan Lund, ordförande för arbetsmarknads- och utbildningsnämnden, är nöjd med den process som lett till den nya byggnaden. 
– Det har varit en fascinerande resa från planeringens start 2015 till färdigställandet nu 2023. Den nya byggnaden reflekterar behoven hos de som känner skolans verksamhet bäst, och vi i politiken har lyssnat, säger han.

Charlotte Olofsson, lokalsamordnare, är särskilt entusiastisk över skolans utomhusmiljö och framhåller skolans framtida potential. 
– Vi siktar på att ha plats för upp till 630 elever i framtiden. Var av den nya byggnaden har kapacitet för att ta emot 180 elever. Hon lyfter fram skolans design, ljusa miljöer och inriktning mot att stödja elever med olika behov. Den nya byggnaden har designats för att stödja lärandet i olika miljöer som både främjar gemenskap och ger utrymme för avskildhet när det behövs, säger Charlotte.

Mårängskolan kommer nu att fungera som en modell för andra skolor i kommunen, med en standard och utformning som kommer att användas i framtida skolprojekt. 
– Nästa projekt är att sätta i gång den nya förskolan i Trångfors som öppnar under hösten. Därefter kommer nybygget av Kyrkkläppens förskola 2024, samt att vi precis börja projektera på en förskola på Sanden. Den kommer sitta ihop med Stureskolans matsal med åtta portaler och den ska vara klar vintern 2026, säger Charlotte.

Den gemensamma nämnaren bland alla inblandade är en känsla av stolthet och förväntan inför vad den nya byggnaden kommer att erbjuda för elever och personal i många år framöver.

 

Text, foto och film: KOMM/Bodens kommun

Senast uppdaterad: 2023-08-24