Två personer åker långfärdsskridskor. I bakgrunden syns solen gå upp.

Medborgardialog bidrar till vision för attraktivare livsmiljöer

I vår växande kommun pågår löpande ett metodiskt arbete med att samla in och bearbeta synpunkter från alla åldrar boende i olika områden. Medborgarnas synpunkter tas vidare för respektive område inom visionen Det goda livet. Visionen ligger till grund för fortsatt utveckling av kommunens samhällsplanering för attraktiva boende- och livsmiljöer.

Just nu färdigställs bearbetningen av de synpunkter som kom in vid samrådet kring Norra Svartbyn, Erikslund och Fagernäs. I dialogen deltog 22 förskolebarn, 64 mellanstadieelever, 57 gymnasieelever, 11 pensionärer, 8 personer med funktionsvariationer, 60 personer vid samtal på ICA Supermarket och 174 personer via enkät. Under samrådet medverkade privatpersoner, föreningar, myndighetspersoner med mera.

Belysning, ytor för lek och mötesplatser, och ökad tillgänglighet är några av de önskemål som framfördes. Ett reviderat förslag presenteras under hösten, och då finns det möjlighet att återigen tycka till om innehållet.

Nästa område i tur för ett liknande upplägg är Torpgärdan, Södra Svartbyn och Gruvberget. Dialoger ska genomföras under hösten. I detta arbete kommer även det sedan tidigare omfattande samarbetet med föreningar och boende angående Gruvberget att arbetas in.

Senast uppdaterad: 2023-10-17