En bro över en å i ett lummigt grönt landskap.

Medlemskap i Viable Cities ska påskynda arbetet mot ett klimatneutralt Boden

I kommunens strategiska plan 2023–2025 har det slagits fast kommunens klimatmål utgår från att vara nationellt ledande vad gäller att minska klimatpåverkan och öka energieffektiviteten i enlighet med de nationella klimat- och energimålen.

Som ett led i arbetet att nå målet har kommunen, efter beslut av kommunstyrelsen, anslutit sig till Viable Cities, som är ett nationellt strategiskt innovationsprogram och nätverk för hållbar stadsutveckling med Formas, Vinnova och Energimyndigheten som uppdragsgivare.

Ett medlemskap i Viable Cities ger möjlighet till extern finansiering för kommunens egen utveckling och omställning mot klimatneutralitet.

Senast uppdaterad: 2023-12-22