Fyra händer sträcks ut mot varandra över en massa små leksaksdinosaurier i olika färger.

Nära samarbete mellan förskolor i växande kommuner

I den pågående samhällsomställningen har Bodens kommun ett nära samarbete med Skellefteå, som ligger några år före i en liknande utvecklingsfas. Nyligen möttes de båda kommunernas förskolor för ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och lösningar.

– Vi, både Boden och Skellefteå, är övertygade om att vi måste jobba tillsammans här uppe om de satsningar som sker nu ska kunna genomföras på ett klokt sätt för oss som bor och verkar här, säger Petronella Sirkka, grundskolechef i Bodens kommun. 

Samarbetet inom förskolan sker dels genom besök i varandras verksamheter, men framförallt genom att utbyta erfarenheter. Tillsammans tittar chefer och medarbetare på möjliga lösningar och både kända och ännu inte kända scenarion. Tillväxten i båda kommunerna går mycket snabbt. Utmaningar och möjligheter ses över utifrån respektive kommuns förutsättningar och erfarenheter. 

Nyligen besökte förskolechefen med biträdande chefer från Skellefteå Bodens kommun. Hela rektorsgruppen för Bodens kommunala förskolor, politiker, kvalitetsansvarig och fackliga representanter deltog i utbytet. 

– Jag är så tacksam över vårt fina kollegiala samarbete mellan kommunerna. Det är mycket givande, intressant och lärorikt att få mer kunskap om Skellefteås organisation inom Avdelning förskola, säger Petronella Sirkka. 

Nära samarbete mellan förskolor i växande kommuner

Det deltagarna från Boden tog med sig från workshopen var bland annat: 

  • Organisationen vilar på de två benen utveckling och förutsättningar. 
  • Satsa på kvalitetsanalytiker för fakta att basera beslut på. 
  • Större rektorsområden för att kunna växa i området. 
  • Synliggöra vem som ansvarar för vad. 
  • Skapa förståelse för varandra. 
  • Kommunicerande kärl.
  • Stukturblad. 
  • Kapacitetsbedömning.
  • Barngruppers förutsättningar.
  • 3K – Kapacitet, Kompetens, Kvalitet.

De var också överens om att en av de största utmaningarna i en samhällsomvandling med den snabba tillväxt som sker här just nu är byte av personal och många nya medarbetare. En välstrukturerad on-boarding för nya och befintliga medarbetare är a och o i den snabba tillväxt som Bodens kommun står inför.

Det har redan gjorts en rad insatser inom förskolan i Boden för att möta den pågående samhällsomställningen. Bland annat jobbar de i arbetsteam för att ta fram gemensamma material för hela förskolan i Boden. Tre satsningar har gjorts på personalsidan för att öka behörigheten – obehöriga har blivit barnskötare och barnskötare växlar upp till förskollärare.  

– Vi har utökat antalet förskoleavdelningar i alla förskolor vi bygger. Vi ser också över ledningsorganisationen och har börjat göra större områden med rektorer och biträdande rektorer, områden om är möjliga att bygga ut med fler biträdande. Vi ser också över vilka olika roller som behöver finnas i våra verksamheter, berättar Petronella vidare.

En stor fördel i en växande kommun med förväntad ökad inflyttning, till stor del internationell, är Bodens bakgrund som mottagningsort för Migrationsverket. Vanan att ta emot barn från många olika länder och kulturer finns både inom förskola, skola och föreningsliv.

Senast uppdaterad: 2023-10-31