Undersköterskan Ulf håller om den boende Vivianne Eriksson på Erikslundens demensboende.

Nu startar dagverksamheten igen!

På tisdag 22 augusti kl 12:30-15:30 öppnar dagverksamheten på Erikslundens hälsocentral upp igen för hösten. Verksamheten är en kostnadsfri avlösning för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. 

På dagverksamheten skapar vi en meningsfull dag med både gemenskap och stimulans för din närstående. Vi erbjuder rörelseaktiviteter i form av anpassad gymnastik. Det finns också möjlighet till utevistelse eller vila. Under tiden har du som närstående möjlighet att utföra dina ärenden, eller få egentid och vila. 

Drop in på Erikslundens dagverksamhet öppnar för hösten på tisdag 22 augusti klockan 12:30 – 15:30. Din närstående kan vistas under hela öppettiden eller bara komma in den tid som passar. Välkommen!

Mer information om dagverksamheten hittar du på sidan Drop in och dagverksamhet>

Senast uppdaterad: 2023-08-31