Bild på två lokaltrafikbussar

Nya taxor på lokaltrafik och färdtjänst

Från och med 1 januari 2024 gäller nya taxor på lokaltrafik och färdtjänst i Bodens kommun.  

Information från lokaltrafiken:

Lokaltrafiken i Boden följer enligt ett politiskt beslut Länstrafiken i Norrbottens taxehöjningar. Från och med 1 januari 2024 höjs därmed biljettpriserna med ca 3% (avrundning till närmaste hel krona).

Du hittar den nya prislistan på citybussboden.se

 

Information från färdtjänst:

Bodens kommuns egenavgift för färdtjänst följer Länstrafiken i Norrbottens biljettpriser för enkelresor, plus 50% i påslag. Detta enligt ett politiskt beslut. 

På sidan för Färdtjänstavgifter hittar du de uppdaterade avgifterna.

Senast uppdaterad: 2023-12-21