Två glada barn leker på förskolans lektorg.

Nyöppnade Hedforsens förskola – miljö för utveckling och lärande

I början av november slog nya Hedforsens förskola upp sina portar i Trångfors. Förskolan är utformad efter modellen för kommunens långsiktiga utveckling, där förskolor spelar en central roll.

– Lärmiljöerna är anpassade så att pedagogerna har bättre möjligheter till undervisning och utveckling på barnens nivå utifrån Läroplanen. Vi jobbar åldersindelat med portaler i stället för avdelningar med gemensamma aktivitetsrum som ateljé, snickarrum och utemiljö anpassad för rörelse, säger Pernilla Stoltz, rektor på Hedforsens förskola. Pernilla forsätter:

– Och såklart det stora ”Torget”, den öppna lek- och kommunikationsnavet där portalerna kan mötas för olika aktiviteter. 

Modellen för Hedforsens förskolan har avstamp i kommunens strategiska plan för långsiktig utveckling. Fokus ligger på att säkerställa likvärdiga och kvalitativa förskolemiljöer som främjar lärande genom lek och ämnesfördjupning. Genom att främja delaktighet samt stödja barn med olika behov strävar man efter att skapa inkluderande och utvecklande omgivning.

Boden Bild 2/2023 Hedforsens förskola

Tre förskolor blir en

Invigningen av Hedforsens förskola innebär också att de tre tidigare förskolorna i Hamptjärnmoran, Heden och Trångfors slås ihop till en. I cirka ett år har pedagogerna från de respektive förskolorna samverkat, träffat sitt nya arbetslag och lagt grunden för arbetssätt och samsyn.  
– Vi tycker att det här känns väldigt bra, vi blir en större personalgrupp med bredare kompetens. I den här miljön, hur förskolan är uppbyggd, kan personalens kompetens tas tillvara på ett nytt sätt. Det ger oss förutsättningarna att skapa en bra verksamhet utifrån läroplanen, säger Bodil Petterson, pedagog på Hedforsens förskola. 

Boden Bild 2/2023 Hedforsens förskola

Interiör inspirerad av naturen

Hedforsens förskola är byggd i två våningar med sex ­portaler inspirerad av naturen: Mossan, Strömmen, Ljungen, Ravinen, Bäcken och Vågen. Även färgen i interiören går från naturens blått till grönt mot en neutral bas. 

Elina Essner, 5 år, går på portalen Vågen och Noomi Lundberg Niva, 4 år, går på portalen Ravinen:
– Det är jättekul att vara på nya förskolan, det jag tycker bäst om är att vara inne på Vågen och rita, säger Elina Essner. 

– Att bygga lego är roligast, berättar Noomi ­Lundberg Niva.

Central roll i samhällsomställningen

Förskolorna spelar en central roll i samhällsomställningen och förutsättningarna att möta framtidens behov av lärande och undervisning.
– Vi såg redan 2017 att vi behövde bli fler förskolor i Bodens kommun. Där började också utredningen utifrån funktionsprogrammet. Målsättningen är att alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas. Alla ska kunna övervinna hinder, göra framsteg och få uppleva sig som en tillgång i gruppen, avslutar Pernilla Stoltz.

Text: Bodens kommun  
Foto: Mats Engfors / Fotographic

 

Senast uppdaterad: 2024-01-15