En samling människor och en cykel står på en stor tom yta. Bilden är tagen från luften och det är skog runt omkring.

Pumptrackbana för fritid och tävling

På det centrumnära Gruvberget i Boden står det nu klart att Bodens Cykelklubb nybyggnation av en asfalterad pumptrackbana blir verklighet. Med en budget på totalt 5,562 miljoner kronor sker byggstarten under våren 2024.

Ett av de områden som nu omfattas av den pågående områdesutvecklingen i Bodens kommun är Gruvberget. I våras fick den lokala Bodens Cykelklubb 4 387 000 kronor beviljade i stöd av Allmänna arvsfonden för sina planer på fastigheten Sävast 5:3. En förutsättning för att kunna genomföra cykelklubbens projekt att bygga en tävlingsgodkänd så kallad pumptrackbana var ytterligare medfinansiering i form av bygdemedel. 

Bygdemedel från Länsstyrelsen

Bygdemedel har nu tillstyrkts av Bodens kommun och beviljats av Länsstyrelsen. Bygdemedel beviljas med 17 procent av i efterhand verifierade och godkända kostnader för byggnationen på Gruvberget. Det högsta belopp som kan utgå som bidrag är 975 000 kronor. Projektet delfinansieras också av Bodens Cykelklubb och Riksidrottsförbundet. 

– Detta innebär att vi kan sätta igång så fort som möjligt efter vintern. Det blir en fantastisk utveckling för friluftslivet och cyklingen i Boden. Området kommer att samla både närboende och tillresta. Mountainbike-arenan på Gruvberget kommer bidra till Bodens fantastiska utveckling och ge meningsfull fritid för många, säger Jesper Kallin, ordförande i klubben. 

Pumptrackbana på Gruvberget

Nav för cyklingen på Gruvberget

Fokus har hittills varit på stigcykling med spår i fyra olika svårighetsgrader. Det som nu planeras är en asfalterad pumptrack som ger möjligheter till teknikträning och nöje samt att den blir central som ett tävlingscenter för arenan med parkering och start- och målraka.  

Den nya banan blir navet för cyklingen på Gruvberget medan klubben fortsätter att utveckla stigcyklingen i området runt omkring. Den planerade huvudslingan blir 183 meter, det blir en barnslinga på 58 meter och en total area på 2110 kvadratmeter. 

En mötesplats för barn och ungdomar

Syftet med projektet är att skapa en plats där barn och ungdomar kan träffas och cykla på fritiden. Anläggningen är i första hand tänkt att användas spontant, men det kommer också att erbjudas organiserade cykelträningar.

– Ett samarbete med Fritidsbanken i Boden ger dessutom möjlighet att kunna få låna cykel för de som inte har egna, förklarar klubben. 

Länsstyrelsen bedömer att investeringen går till ändamål som är till nytta för bygden genom att främja folkhälsan. Bodens kommun ser detta som en mycket viktig insats som harmoniserar väl med den utvecklingsplan som tagits fram för friluftsmiljön på Gruvberget.  

Senast uppdaterad: 2023-10-25