En person står i ett stort växthus med gröna plantor från golv till tak.

Storskalig växthusodling i smart industrisymbios

Nu skalas det smarta gröna upp i Boden! Food tech-bolaget Agtira har tecknat ett avtal med livsmedelskoncernen Greenfood om en ny anläggning i Boden. Avtalet är värt upp till 285 miljoner kronor. Anläggningen i Boden planeras bli ca 10 000 m2 stor och värmas med överskottsenergi från Hives datahall.

De planerade satsningarna på en uppskalning av industriell symbios mellan datahallar och odlingsverksamhet blir nu verklighet i Boden. Agtira och Hive Blockchains svenska bolag Bikupa datacenter i Boden har sedan tidigare en avsiktsförklaring om att Agtira ska få använda överskottsvärmen från datahallen till en kommande växthusetablering. Med det avtal som Agtira nu tecknat med Greenfood blir växthuset i Boden den första anläggningen inom deras affärsområde Upcycling, där både Agtira och Greenfood ser stora möjligheter.

Det innebär, förutom arbetstillfällen inom det smarta gröna, också en betydande ökad självförsörjningsgrad i norra Sverige.

Agtira och Greenfoods mål är att skörda de första grönsakerna i Boden redan under början av 2024. Förutsättningar är att Agtira får tillgång till mark att bebygga och bygglov, samt att Greenfood tecknar avtal på vidareförsäljning av 80 procent av volymen under de fem första åren.

– Vi har länge haft ett mycket stort intresse och en vilja att etablera oss i Boden. Vi har förberett för det och nu hoppas vi att vi kan komma igång och bygga så snart som möjligt, säger Pontus Lamberg, vice VD på Agtira.

– Med hjälp av restvärme och modern teknologi kan vi öka norra Sveriges tillgång till färsk och hållbar gurka året om. Gurkorna kan säljas direkt efter att de plockats från plantan, vilket ger en oslagbart färsk produkt som producerats på ett hållbart sätt och med minimal vattenförbrukning, säger Ted Stenshed, vd för affärsområdet Greenfood Fresh Produce.

Från Bodens kommuns och Boden Business Parks sida är detta ett stort delmål som går i uppfyllelse.

– Det är en viktig framtidsfråga att öka vår självförsörjningsgrad både i Norrbotten och i hela Sverige, därför måste ännu mer livsmedel produceras lokalt. Att Agtira ser Boden som platsen för företagets växande affärsverksamhet ser jag som ett kvitto på att vi i Boden är med och tänker rätt, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

Det här är även en konkret utveckling av Bodens långsiktiga arbete med industriella symbioser, på samma område som det redan idag bland annat finns ett datacenteruppvärmt demoväxthus på 300m2. Där har såväl människor som det smarta gröna fått möjlighet att växa i kombination mellan social hållbarhet och restvärme från datahallar. Det i sammanhanget lilla växthuset har fungerat som en testbädd för metoden och möjligheten att arbeta fram uppskalningsbara modeller som är intressanta för storskaliga affärsverksamheter som just denna.

Text: KOMM/Bodens kommun, Foto: Agtira

Senast uppdaterad: 2023-03-23