Visionsbild över de entreprenörsboenden som H2 Green Steel planerar att bygga.

Tidsbegränsat bygglov beviljas för tillfälliga entreprenörsboenden

Bodens kommuns miljö- och byggnämnd har beviljat tidsbegränsat bygglov för det tillfälliga entreprenörsboende som tidigare har överklagats på Slipvägen i Boden.

För arbetare, som under en begränsad tid behöver bostad i Boden, planeras ett antal temporära entreprenörsboenden. Bygglovet för ett av områdena, Slipvägen med 660 planerade rum, överklagades nyligen av en företagare som bedriver häst- och travverksamhet i området. Ärendet gick därmed tillbaka till Bodens kommuns miljö- och byggnämnd för vidare handläggning.

Nämnden har nu beslutat att bevilja ett nytt tillfälligt bygglov, kompletterat med bemötanden av de punkter som överklagan pekade på. I det nya bygglovet förtydligas bland annat vikten av avveckling av området, och återställning av marken när bostäderna inte längre behövs. Det poängteras också att om sökanden (H2 Green Steel) har behov av bostäderna efter den beviljade tillfälliga femårsperioden måste en ny prövning ske i enlighet med gällande lagstiftning. Nämnden berör även frågor som bullerplank, kullar och planteringar mot ljudstörningar, samt avstånd mellan eventuella allergiker på entreprenörsboendet och den intilliggande hästverksamheten.

Bygglovet kan överklagas hos länsstyrelsen till slutet av oktober. Först efter att det vunnit laga kraft kan bygget av entreprenörsbostäder påbörjas på platsen.

Inför det stora behovet av entreprenörsboenden har Bodens kommun tagit taktpinnen genom ett reglerat ramavtal med H2 Green Steel. Fem geografiska huvudområden är utvalda, där drift och skötsel måste följa kommunens krav. Under uppbyggnadstiden av H2 Green Steel uppskattas behovet av entreprenörsbostäder till cirka 5000 personer. Bodens kommun planerar för att tillhandahålla mark för 3000.

Bodens kommuns ansvar är, enligt ett politisk beslut i juni 2021, att planera för och peka ut områden för tillfälliga boenden. Planerad byggnation och skötsel av områdena ansvarar H2 Green Steel för. 

De områden som pekats ut för entreprenörsboenden är Prästholmen/Björkelund, Nylandsbäcken, Slipvägen/Bodsvedjan, Sävast BBP och Sävast.

Läs mer om samhällsomställningen i Boden på webbplatsen bodenxt.se.

Senast uppdaterad: 2023-10-12