En korg fylld med små fiskar.

Tillfällig avrådan från att äta fisk från Svartbyträsket och Lillavan

Med anledning av förhöjda halter av PFAS utgår en tillfällig avrådan från att äta fisk från Svartbyträsket och Lillavan i Boden.

Bodens kommun har tillsammans med Länsstyrelsen genomfört provtagning och analys av PFAS i fisk från Svartbyträsket. Resultaten visar på förhöjda halter av PFAS. Undersökningen av PFAS i fisk är en del av en större utredning kring PFAS-föroreningar från bland annat före detta AF1-området (Bodens före detta helikopterbas) och den kommunala brandövningsplatsen, där det är känt att brandskum som innehöll PFAS har använts tidigare. 

Ytterligare utredning och bedömning av de uppmätta halterna kommer att genomföras, men som en försiktighetsåtgärd till dess att mer information finns tillgänglig avråds allmänheten från att äta fisk fångad i Svartbyträsket och Lillavan. Avrådan är tillfällig men gäller tills vidare till dess att ytterligare bedömning har genomförts. Avrådan medför inget förbud att fiska, men fisken som tas upp ska inte ätas. 

PFAS, högfluorerade ämnen, är ett samlingsnamn för en särskild grupp kemiska ämnen som inte finns naturligt i miljön. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda, och de har tillverkats sedan 1950-talet. PFAS används eftersom de har eftertraktade tekniska egenskaper. De är till exempel fett-, smuts- och vattenavvisande. PFAS används i en mängd olika vardagliga produkter, som i vissa impregneringsmedel för textiler, läder och pappersförpackningar, skidvallor, friluftskläder, kosmetika men även i brandskum. 

Forskning av PFAS pågår, och det är ännu oklart hur farliga många av de olika PFAS- ämnena är. Studier av vissa PFAS-ämnen har visat sig ha negativa effekter på människa och miljö. PFAS-ämnen är inte farliga att få i sig vid enstaka tillfällen. Det är en exponering av höga halter över längre tid, framför allt via mat och dricksvatten, som bör begränsas. Prover på det kommunala dricksvattnet visar inte på förekomst av PFAS.

Senast uppdaterad: 2023-12-06