Vy över Unbyn. Fotot är taget med drönare.

Tomtsläpp i Unbyn 

Den 1 december släpper Bodens kommun 16 nya tomter i Unbyn. Tomtsläppet är en del i Bodens kommuns strategiska satsning på att utveckla både stad och landsbygd. 

Ett led i den områdesutveckling som har pågått i Bodens kommun i flera år är att möjliggöra en bred palett av boendemiljöer i hela kommunen. Unbyn är ett av flera områden där intresset är stort för nybyggnation. Arbetet med detaljplanen har föregåtts av medborgardialoger och samråd med boende i Unbyn. Dialogerna utmynnade i att just detta område skulle vara en bra plats för ett nytt bostadsområde. Byborna har också varit med och namngett gatan på området.  

Unbyn erbjuder tätortsnära landsbygd med alla dess fördelar. Bara drygt en kvart från Boden och omkring en halvtimma från Luleå har du närhet till öppna odlingslandskap, välbevarad bebyggelse, hästgårdar, förskola, skola och ett rikt natur- och friluftsliv. Redan innan tomtsläppet har efterfrågan varit stor på tomter i Unbyn. 

 – Vi har haft jättehögt tryck varenda gång vi har släppt tomter. Så det ska bli otroligt kul att se hur det blir nu. Det är jättekul att vara med och utveckla inte bara centrum utan även landsbygden, säger Anna Sikku, mark- och exploateringsingenjör på Bodens kommun. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bråda dagar i den pågående samhällsomställningen med det stora bostadsbehovet, planläggningen och efterfrågan på mark. 

–  Vi är båda från landsbygden och brinner för att utveckla landsbygden så att den ska kunna finnas kvar, liksom kommersiell- och offentlig service i byarna, säger kollegan Ida Ahlbäck, planarkitekt.  

Tomterna som släpps i Unbyn har en minsta tomtstorlek om 1 200 kvadratmeter med en största byggnadsarea på 300 kvadratmeter. Högsta byggnadshöjden är 4,2 meter, vilket motsvarar 1–1,5 plans friliggande enbostadshus. Vatten och avlopp finns framdraget till tomtgräns. 

Tomterna släpps och kommer att kunna bokas från och med den 1 december klockan 10.00. Här hittar du information om hur du bokar en tomt

Senast uppdaterad: 2023-11-06