Två brandmän står och tittar på en stor dataskärm där man ser svart rök komma ut ur ett höghus. I förgrunden står en brandinspektör och tittar leende in i kameran.

Verklighetstrogen brandövning i unik anläggning

Räddningstjänsten larmas: Brand i flerfamiljshus, Strandplan 7 i Boden. Larmade resurser, 3010, 3030, 3110, 3040, 2380. Kraftig brand och rökutveckling från balkong, våning 6. Stor spridningsrisk. Intervju pågår. Ambulans är larmad, polis informerad och skickar patrull så fort någon blir ledig.

Tack och lov är branden i centrala Boden enbart ett övningsscenario i Räddningstjänstens nya anläggning för ledningsträning av brandbefäl. Övningsanläggningen är den enda av sitt slag i norra och mellersta Sverige och idén bakom uppförandet är framtagen av Kristoffer Stigson, brandinspektör och övningsledare för Räddningstjänsten i Boden.

– Den allra första anläggningen tog jag fram i jobbet på Räddningstjänsten i Malmö för att vi skulle kunna utföra mer realistiska övningar för brandbefälen. Med erfarenheten därifrån har vi tagit fram en ännu bättre planerad anläggning här i Boden. Göteborg har också något liknande på gång, men anläggningen är tämligen unik även internationellt, säger Kristoffer Stigson.

Boden Bild 2/2023 Brandövning i ny anläggning

”Train as you fight”

Övningsanläggningen bygger på användandet av FireStudio 7, ett simuleringsprogram för brandmän, men där en fysisk övningsmiljö byggts upp och foton av verkliga byggnader från stationsområdet används som övningsobjekt. Även resan från brandstationen till ­övningsobjektet filmas för att göra simulationen så verklighetstrogen som möjligt.

– Jag brukar säga att målet är ”train as you fight”. Vi ska öva och agera på exakt samma sätt som vi gör i verkliga situationer, säger Kristoffer Stigson.

Kraven på realism innebär att larmen, brandens placering och utveckling, tillgänglig information, tidsåtgång samt befälens bedömning och åtgärder påverkar och ingår i simuleringen. Övningarna sker också alltid med fullt larmställ, hjälm och annan utrustning. Allt för att ge en fullständigt verklighetstrogen övningsmiljö, ­förklarar Kristoffer Stigson.

– Var och hur ska vi ta oss an branden? Ska vi rök­dyka eller inte? Besluten tas utifrån all tillgänglig information och vi kan simulera ett oändligt antal scenarion. Till exempel att det är två brandbefäl på plats som kan diskutera situationen tillsammans, eller att det finns en vaktmästare och som kan berätta hur och var branden uppstått. Vi kan också ha motspelare som kan agera polis och ambulanspersonal, till exempel.

Boden Bild 2/2023 Brandövning i ny anläggning

Sex rum speglar verkligheten

Den fysiska övningsanläggningen består av sex rum som är delar av händelseförloppet, plus ett spelledarrum där övningsledaren via kameror och mikrofoner övervakar hela övningen. Det första rummet simulerar brandstationen dit larmet kommer och där man väljer utryckningsfordon. Nästa rum består av en förarstol och en bildskärm som simulerar brandbilen och visar framkörningen från brandstationen till den aktuella branden. På brandplatsen rapporterar brandbefälet från bilen vad man ser på plats och kliver in i nästa rum, som då representerar att man kliver ur fordonet och ut på brandplatsen.

I tredje rummet visas byggnaden med en simulerad brand på en bildskärm i en av fyra vyer, precis som i verkligheten. Varje vy av byggnaden visas på en bildskärm i ett eget rum, så för att bedöma hela byggnaden måste övningsdeltagarna ”gå runt” byggnaden i ytterligare tre rum. För att den bedömningen ska vara så verklighets­trogen som möjlig, så sitter det en timer mellan dörrarna för att simulera den tid det tar att gå runt byggnaden.

Realism som räddar stora värden

Alla befäl i Boden har redan hunnit öva två gånger i anläggningen och samövning har också gjorts med Luleå och Piteå. Intresset för realistisk ledningsträning av brandbefäl i övriga länet är stort och tanken är att anläggningen ska kunna användas av räddningstjänsterna i hela Norrbotten.

– Möjligheten att öva verklighetstroget ger kunskaper och erfarenheter som i skarpt läge kan innebära räddade människoliv och mångmiljonbelopp i byggnadsvärde, säger Kristoffer Stigson.

Text: Axel Berger
Foto: Mats Engfors / Fotographic

Senast uppdaterad: 2024-01-09