Interiörbild från en galleria. Personer går, åker rulltrappa och fikar.

Vi hälsar Statens Servicecenter välkomna till Boden!

Den 14 juni öppnar Statens Servicecenter sitt nya lokalkontor i Boden. Där kan du få information och vägledning i olika myndighetstjänster.

Den 14 juni öppnar Statens Servicecenter sitt nya lokalkontor i Enter Galleria här i Boden. Där kan privatpersoner och företag få information och vägledning i myndighetstjänster. Kontoret kan hjälpa dig att använda e-tjänster, fylla i blanketter och ansökningar samt ger information om dina pågående ärenden hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Kontoret fattar däremot inte några beslut, utan fungerar som ett stöd för dig som behöver kontakta olika myndigheter.

Länk till Statens Servicecenters hemsida (Bodens lokalkontor):

Senast uppdaterad: 2023-06-14