Två barn sitter tillsammans och skapar något av olika material.

Älvskolan redo för final i Grundskoleutmaningen

Grundskoleutmaningen är ett koncept av Ung Företagsamhet tillsammans med Bodens kommun och Bodenxt. Temat för årets case är ungas roll i den gröna samhällsomvandlingen och elevernas utmaning är att gestalta förslag på vad vi kan göra för att fler personer ska vilja flytta till Boden – och stanna här.

Grundskoleutmaningen syftar till att främja kreativitet, entreprenörskap och problemlösning, Vårens utmaning är ett pilotprojekt i Norrbotten för elever i årskurs F-3 samt 7–9 där resultaten presenterade för en jury under finalen på fredag den 24 maj på Boden Business Park. Vinnande bidrag ställs ut på Havremagasinet, på samma ställe som konstnärer från hela världen visar upp sin konst.

I utmaningen har grundskoleelevernas uppdrag varit att komma med förslag på vad vi kan göra för att fler personer ska vilja flytta till Boden – och stanna här. Eleverna har fått forma lösningar, skissat på idéer samt skapat prototyper. Eleverna har även fått öva på viktiga förmågor som kreativitet, problemlösning, samarbete, kommunikation och presentationsteknik.

En av skolorna som deltagit i utmaningen är Älvskolan i Gunnarsbyn, klass 1–2.

– När vi antog utmaningen började vi direkt med att samla in material. Vi har pratat mycket om hållbarhet och att det är viktigt att vi inte köper nytt. Det har varit så roligt att jobba med Grundskoleutmaningen, både för eleverna och för mig som lärare. Att se att alla är delaktiga, samarbetar och hjälper varandra är fantastiskt, säger Ingela Brännmark, lärare på Älvskolan.

Grundskoleutmaningen

Tittat på de globala hållbarhetsmålen

Grundskoleutmaningen syftar också till att föra skola och arbetsliv närmare varandra genom att främja elevernas entreprenöriella förmågor.

– Vi har tittat på de globala hållbarhetsmålen och eleverna har själva fått tänka och koppla dem mot hur en lösning på caset skulle kunna se ut. Ett mål som eleverna valde ut var jämställdhet. En röd tråd genom hela projektet har varit just att alla ska få vara med och att lösningarna som de presenterar passar alla, där alla ska kunna delta på lika villkor, säger Ingela.

En av de kanske blivande entreprenörerna är Emma Hansson. Hon och klasskamraten Elmer Engström berättar om en av prototypen som klassen tagit fram. Utan att avslöja för mycket inför den stora finaldagen berättar Emma:

– Vi har byggt en plats som det ska vara roligt att vara och leka på, alla ska kunna komma hit och alla ska få vara med. I Boden har vi många träsk och vi ville använda det i vår idé.

Grundskoleutmaningen

Bidra till framtidsbilden av Boden

Lärare Ingela är förväntansfull inför finalen:

– Vi har fått med många skolämnen i den här utmaningen och det har varit så lärorikt. Min roll har varit att vägleda och stötta eleverna, idéerna är helt deras egna och de har själva valt vad de vill bygga och hur de vill presentera sina bidrag. Det är fascinerande vilken kreativitet de har, säger Ingela och avslutar:

– Nu ska det också bli kul att se om elevernas förslag, från alla skolor som är med i utmaningen, anammas och fångas upp av kommunen, det kan verkligen bidra till framtidsbilden av Boden.

På fredag presenteras alla bidrag på Boden Business Park, besökare är välkomna från kl 10:00. Deltagande skolor i årets Grundskoleutmaning är: Torpgärdsskolan, Älvskolan, Fria Emilia och Stureskolan. Vinnande bidrag ställs ut på Havremagasinet.

Grundskoleutmaningen är ett koncept av Ung Företagsamhet Norrbotten tillsammans med Bodens kommun och Bodenxt, i samarbete med Havremagasinet.

Senast uppdaterad: 2024-05-22