Två unga kvinnor av olika etniskt ursprung sitter vid varsin dator och samtalar med varandra. De ser ut att samarbeta kring en skoluppgift.

Björknäsgymnasiet auktoriserat för International Baccalaureate Diploma Programme

Björknäsgymnasiet i Boden är nu auktoriserat för att erbjuda International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP). Denna auktorisering innebär att gymnasieskolan i Boden erbjuder en internationell standard för en global utbildning.

International Baccalaureate Diploma Programme är erkänt över hela världen för sin rigorösa och omfattande läroplan som främjar akademisk excellens, interkulturell förståelse och personlig utveckling. Genom att erbjuda IBDP på Björknäsgymnasiet ges eleverna möjlighet att utveckla djupa kunskaper, kritiskt tänkande och entreprenöriella färdigheter som är avgörande för att lyckas både i akademiska studier på universitet och i framtida karriärer.

- Vi är övertygade om att denna prestigefyllda auktorisering kommer att berika lärandeupplevelsen för våra elever. En examen från IBDP öppnar dörrar till nya möjligheter nationellt som internationellt, säger Nina Berggren, diploma programme coordinator, som ser fram emot att välkomna både nya och befintliga elever till International Baccalaureate Diploma Programme på Björknäsgymnasiet.

Europakarta

Mot bakgrund av det ökande antalet internationella familjer som flyttar till Boden, finns sedan tidigare International School of Boden med ett internationellt utbildningsprogram, internationellt utbildade och erfarna lärare och en läroplan som är överförbar och erkänd internationellt.

Björknäsgymnasiet erbjuder från och med pågående läsår ett internationellt förberedande program på gymnasienivå. Intresset har varit stort och utbildningen mycket uppskattad. Från och med kommande hösttermin finns nu möjlighet att söka till det officiella International Baccalaureate Diploma Programme. I dagsläget finns utrymme för upp till 24 platser. 

International Baccalaureate är en icke-vinstdrivande organisation som grundades i Geneve, Schweiz, 1968 med syftet skapa en internationell utbildningsstandard som ger tillgång till universitet över hela världen.

På International School of Boden är engelska det huvudsakliga språket och alla ämnen undervisas på engelska enligt en läroplan som är överförbar internationellt. I vanliga svenska skolor som kallar sig internationella får maximalt 50% av undervisningen bedrivas på engelska.

International School of Boden erbjuder också förskola och grundskola, vilket möjliggör internationell undervisning från tre till 19 år i Boden.

Senast uppdaterad: 2024-04-03