Drönarvy över ett vintrigt Boden.

Boden bäst i Sverige på myndighetsutövning

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare,“Öppen jämförelse företagsklimat”, är Bodens kommun den högst rankade kommunen i hela Sverige.

Öppen jämförelse företagsklimat redovisar resultat från Insikt, en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och genomförs nu för elfte gången sedan starten 2010.

I undersökningen får företagare bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex utpekade myndighetsområden: Brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sedan år 2020 har ytterligare ett område tillkommit: Upphandling. Resultaten för detta område redovisas dock separat från den övriga undersökningen.

Näringslivschef Mats Berg

Undersökningen visar generellt att företagen lägger stor vikt vid myndigheternas effektivitet, attityd och engagemang.

– Det här är ett gott betyg på vårt pågående och långsiktiga arbete för ett gynnsamt företagsklimat här i Boden. Det är också glädjande att vi återigen genom ett systematiskt förbättringsarbete lyckas ta tätpositionen, trots, eller kanske tack vare, allt det som händer kopplat till den pågående samhällsomställningen. Vårt starka företagsklimat och den aktiva dialog vi har med vårt näringsliv är en framgångsfaktor i det pågående samhällsbygget, säger Mats Berg, näringslivschef.

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Den visar inom vilka myndighets- och serviceområden som företagarna anser att kommunerna fungerar bra respektive mindre bra samt vad de behöver bli bättre på. Genom att erbjuda möjligheten till jämförelser av servicen mellan kommuner och mellan olika myndighetsområden i kommunerna hoppas SKR kunna bidra till kommunernas utvecklingsarbete inom området företagsklimat.

Senast uppdaterad: 2024-04-24