Rektor Peter Nordgren, landshövding Lotta Finstorp, rektor Anna Thorsson och biträdande rektor Maria Norberg.

Bodens byaskolor tilldelas stipendium

Byaskolorna i Gunnarsbyn, Harads och Unbyn har mottagit ett stipendium på 60 000 kronor av stipendiestiftelsen Företagsam skola. Stipendiet delades ut av landshövdingen Lotta Finstorp.

Byaskolorna tilldelas stipendiet främst för arbetet med utbyggd samverkan mellan små skolor i glesbygd. Arbetet har gett möjlighet till gemensamma träffar för elever och pedagoger mellan de tre skolorna.

Landshövdingen besökte Harads skola och gav eleverna på skolan möjlighet att ställa frågor. Rektorer från alla tre skolor var på plats och de ser glädjande på möjligheterna som stipendiet kan ge.

– Vi ser otroligt positivt på den samverkan som sker, säger Anna Thorsson, rektor Älvskolan i Gunnarsbyn, Peter Nordgren, rektor Harads och Unbyns skolor och Maria Norberg, biträdande rektor Harads och Unbyns skolor.

Stipendiet, som är det enda som delas ut i Norrbotten, kommer från stipendiestiftelsen Företagsam skola.

Senast uppdaterad: 2024-04-03