Hjullastare vid området för de nya entreprenörsbostäderna vid Nylandsbäcken i Boden.

Byggstart för H2 Green Steels entreprenörsbostäder

Arbetet har nu påbörjats på det första området för tidsbegränsade entreprenörsbostäder i Boden. Bygglov har vunnit laga kraft på tre områden. I dag rullade de första maskinerna in vid Nylandsbäcken.

Bodens kommuns miljö- och byggnämnd har under hösten beviljat tidsbegränsade bygglov för H2 Green Steels tre första tillfälliga entreprenörsboenden i Boden – Prästholmen, Nylandsbäcken och Slipvägen 1. Alla bygglov har nu vunnit laga kraft och markarbeten och byggnation har inletts på det första området.

Under hösten 2023 har antalet personer som arbetar i projekten runt uppbyggnaden av det nya stålverket successivt ökat för att nå sin kulmen under 2025. Som mest beräknas upp till 5000 arbetare vara på plats. Av dessa har Bodens kommun för avsikt att tillhandahålla mark och tidsbegränsade bygglov för cirka 3000. Planerad byggnation och skötsel av områdena ansvarar H2 Green Steel för.

– Det kommer att märkas att vi växlar upp i bygget av stålverket nu. Tempot ökar än mer och vi blir fler på plats i Boden. För att ha bra och flexibla boendelösningar för många jobbar vi med modulboenden på ett antal olika platser. Nu drar markarbete igång och vi räknar med att moduler är på plats och inflyttning kan ske framåt april-maj. Till dess har vi inbyggd flexibilitet genom det vi kallar brygg-lösningar med konferensanläggningar i regionen, förklarar Anne Graf, VP Infrastructure Services, H2 Green Steel.

Entreprenörsbostäder vid Nylandsbäcken

Flera områden

Bodens kommuns ansvar är enligt ett politisk beslut i juni 2021 att planera för och peka ut områden för tillfälliga boenden. Fem geografiska huvudområden är utvalda där drift och skötsel måste följa kommunens krav. 

Med gemensamma krav för entreprenörsbostäder, både vad gäller plats, standard och skötsel, säkerställs i möjligaste mån trivsel och trygghet, både för de boende, företagen som hyr in sig och för de bodensare som är grannar. Det avlastar också trycket på den befintliga bostadsmarknaden i Boden. 

De tillfälliga entreprenörsbostäderna är avsedda för den personal som arbetar i Boden under kortare perioder av uppbyggnadsskedet. Byggloven är tidsbegränsade. De tillfälliga boendena kommer att ha reception vid de stora anläggningarna, service, in- och utcheckning, erbjuda städtjänster och så vidare. Det planeras också för busslinjer för de boende ut till arbetet på stålverksområdet för att påverka trafiken och behovet av parkeringsplatser så lite som möjligt.

Senast uppdaterad: 2024-04-03