Visionsbild för Torget på Petön av Sandell Sandberg

Detaljplan för nytt bostadsområde på Petön

Idag går Bodens kommuns detaljplan för ett nytt bostadsområde på Petön i Sävast ut på samråd. Detaljplanen möjliggör 310-410 nya bostäder av olika slag, med tilltalande livsmiljöer och naturområden.

Som ett led i den pågående samhällsomställningen och för att möta den ökade efterfrågan på bostäder planeras just nu ett nytt område för bebyggelse på Petön, Sävastön. Området kantas av Luleälven på ena sidan och Sävastån på andra, med cirka tio minuter åt vardera håll till Bodens centrum och kommungränsen mot Luleå kommun.

Detaljplanen som nu går ut på samråd möjliggör 310 - 410 nya bostäder, allmänna platser och skydd av känsliga naturområden. Enligt förslaget ska det nya bostadsområdet på Petön bebyggas med radhus, parhus, lägenheter och villatomter i varierande storlekar. I detaljplanen finns vissa egenskapsbestämmelser, bland annat byggnadernas nockhöjd, röda tak och förbud mot källarvåning. Området närmast Sävastån föreslås bevaras som naturområde. Ett förslag på hur det skulle kunna se ut är framtaget av arkitektbyrån Sandell Sandberg. 

Illustrationsplan Petön RambollIllustrationsplan för Petön framtagen av Ramboll.

Satsningen på Petön innebär även lösningar för kommunal infrastruktur, vatten, avlopp, fjärrvärme och trafik.
–  Bodens kommun befinner sig i en tillväxtfas med stora industrisatsningar vilket medför en förväntad befolkningsökning. Detta ställer krav på både fler arbetsplatser, bostäder och grundläggande service. Detaljplanen för Petön är ett led i denna utveckling, säger Lars Andersson, plan- och exploateringschef Bodens kommun.

Totalt planeras det för knappt 3000 nya bostäder i Bodens kommun de kommande åren, med en beräknad befolkningsökning på upp till 5000 fler invånare år 2030.

Samråd

Detaljplanen är ute på samråd den 25 januari till 22 februari. Från och med idag, 25 januari, finns material utställt på Boden Business Park, stadshuset och Bodens stadsbibliotek. 

Den 7 februari 16.00-20.00 finns personal från Bodens kommun på plats i ljusgården på Boden Business Park för att ge information och svara på frågor.

Visionsbild Petön av Sandell SandbergVisionsbilder av Petön framtagna av Sandell Sandberg.

Senast uppdaterad: 2024-04-03