Militärfordon kör i kolonn längs en väg på vintern då det är mycket snö i terrängen.

Försvarsmaktens verksamhet påverkar trafiken

Under vecka 18 och 19 genomför Försvarsmakten Immediate Response 24, IR24. Syftet är att tillsammans med övriga Natoländer öva försvaret av Nordkalotten samt att ta emot förstärkningar av internationella förband.

IR24 är en del av en stor övningsserie inom Nato – Steadfast Defender 24. Under övningen ger Försvarsmakten stöd till ett amerikanskt förband som ska ta sig från Norge till Finland, via Norrbotten. Det kallas värdlandsstöd. I samband med IR24 sker militära transporter längs vägarna som kommer att medföra stor påverkan på trafiken i delar av Norrbotten. 

Försvarsmakten, berörda myndigheter och Bodens kommun samarbetar inför och under de militära transporterna för att de ska ske på ett säkert sätt och få så liten påverkan på allmänheten som möjligt.

Hur påverkar det mig? 

  • Några dagar under vecka 18 och 19 kommer ett flertal långa militärkolonner att färdas längs vägarna i Norrbotten. Kolonnerna är ca en kilometer långa och ibland kör de långsammare än gällande hastighetsbegränsning. Det kommer medföra stor påverkan på framkomligheten i trafiken på flertalet vägar. Framför allt gäller det vägsträckningen Riksgränsen – Boden, samt Boden – Haparanda och Boden – Pello. 
  • Du kan se svensk och utländsk militär personal och militära fordon på både väg, järnväg och i samhället.

Vad behöver jag tänka på? 

  • Följ Försvarsmaktens information om militärtransporterna. Aktuell trafikinformation hittar du via SR P4 Norrbotten och Trafikverkets webbplats. Om du befinner dig i samma område som militärtransporterna så kör försiktigt och välj alternativa vägar om det är möjligt.
  • Om du kör i kapp en militärkolonn längs vägen ska du lägga dig bakom den och hålla avståndet till fordonet framför dig. Om det är nödvändigt att köra om så se till att det sker på ett säkert sätt. När fordonen kör igenom samhällen/tätorter håller de ett kortare avstånd och då är det inte tillåtet att köra om. 
  • Om du bor eller reser genom områden där militära transporter sker bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar. 

Militärövning

Annat jag borde känna till?

  • När Försvarsmakten genomför större övningar eller annan verksamhet är det inte ovanligt att främmande makt sprider falsk information för att misskreditera verksamheten. Det är därför viktigt med källkritik. Tänk efter vem som är avsändare av informationen och vilket syfte avsändaren kan ha innan du delar det vidare. 
  • Det är förbjudet enligt Skyddslagen att flyga drönare över skyddsobjekt med foto- och avbildningsförbud. 
  • Försvarsmaktens verksamhet är också av intresse för främmande makt som vill skaffa information om skyddsvärda platser, verksamhet och materiel. Var uppmärksam, och om du ser något som avviker från det normala kan du rapportera detta till Polisen på 114 14 eller via funktionen Tipsa polisen på polisens webbplats. Misstänkt pågående brottslig verksamhet rapporteras omgående till Polisen på 112. 
  • Försvarsmaktens verksamhet är av intresse även för allmänheten och det är inte ovanligt att privatpersoner fotograferar Försvarsmaktens personal eller fordon. Det är inte olagligt, såvida det inte är ett militärt skyddsobjekt med avbildningsförbud, men det är olämpligt. Allmänheten uppmanas därför att inte fota och publicera militär verksamhet. Uppmaningen har två skäl, dels för att inte exponera tid och plats för Försvarsmaktens verksamhet, men också för att inte uppta resurser från svensk militär säkerhetstjänst om händelsen rapporteras in som misstänkt hot mot säkerheten.

Vart kan jag vända mig för mer information?  

Mer information om övningen Immediate Response 24 finns på Försvarsmaktens webbplats.

Militärövning

Senast uppdaterad: 2024-04-24