Ett barn blundar och håller fingrarna i öronen, medan en vuxen person står i bakgrunden och hytter med fingret.

Hantera konflikter och bråk framgångsrikt

Det är vanligt med bråk mellan föräldrar och barn, samt mellan syskon. Ibland är det svårt att som förälder veta hur man ska hantera det. Föräldrakomet är en utbildning i grupp för föräldrar till barn mellan 3-11 år som vill hantera konflikter och bråk mer framgångsrikt.

Utbildningen fokuserar på möjligheter och lösningar.

  • Träffa andra föräldrar.
  • Hitta strategier för att hantera konflikter och bråk.
  • Stärk relationen till ditt barn.

Både i Sverige och andra länder har program som komet fungerat bra. Barnen bråkar mindre, konflikterna blir färre och föräldrarna är nöjda med utbildningen.

Hur går det till?

Utbildningen innehåller 11 träffar, och sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, diskussioner och idéer för hur du kan bemöta ditt barn. 

Du får konkreta förslag och övningar att testa hemma mellan träffarna. Till stöd för arbetet hemma får du ett skriftligt material. När gruppen träffas går vi igenom hur det har gått och vad som har fungerat bra. Tillsammans hjälps vi åt att hantera svårigheter som kan ha uppstått.

Efter utbildningen har du rustats med nya färdigheter och strategier för att hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt vilket kan stärka relationerna i din familj.

Anmäl dig nu!

Utbildningen startar i februari och arrangeras av Team Stöd och Elevhälsan. Anmäl dig till komet@boden.se.

Senast uppdaterad: 2024-04-03