Ansök till GameDevprogrammet

Kommunen tecknar överenskommelse med Brottsofferjouren

Bodens kommun har ingått i ett ideellt/offentligt partnerskap (IOP) med Brottsofferjouren Norrbotten. Överenskommelsen gäller för åren 2024-2026 och innebär att den som utsätts för brott kan få stöd via Brottsofferjouren.

Kommunerna har genom socialtjänstlagen ansvar för att lämna stöd till den som utsatts för brott. Sådant stöd lämnas i Bodens kommun via socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg. Nu har kommunen även tecknat en överenskommelse (så kallat ideellt/offentligt partnerskap) gentemot Brottsofferjouren Norrbotten. Överenskommelsen gäller för åren 2024-2026.

Brottsofferjouren är en ideell och fristående organisation, som är politiskt och religiöst obunden. Föreningen lämnar stöd till personer som utsatts för brott, anhöriga och även till vittnen. 
Stöd och vägledning lämnas genom hela rättsprocessen och inkluderar även stöd vid kontakter med vård eller andra myndigheter. Läs mer om vad överenskommelsen innebär

Senast uppdaterad: 2024-04-03