Stina Burström, processledare kompetensförsörjning i Boden kommun, och Eva Jonsson, processledare för kompetensförsörjning i Luleå kommun hälsar åhörarna välkomna till Boden Business Park.

Kompetensbehov i Boden och Luleå 2024

Bodens kommun och Luleå kommun samarbetar inom en rad områden – bland annat kompetensförsörjning. Under 2023 fick små och medelstora företag (SMF) i båda ­kommunerna möjlighet att svara på en enkät.

Enkäten fokuserade särskilt på kompetens­försörjningsfrågor, och syftet var att få en inblick i företagens nuläge och framtids­utsikter i och med den gröna samhällsomställningen.

Under förra veckan presenterades resultatet av företagsenkäten vid ett gemensamt event på Boden Business Park. Eva Jonsson, processledare för kompetensförsörjning i Luleå kommun och Stina Burström, processledare kompetensförsörjning i Boden kommun, hälsade de dryga 100 åhörarna välkomna till Boden Business Park.

– Vi lär oss av varandra i Boden och Luleå, vi kan växeldra och vi kan utbyta erfarenheter, säger Eva Jonsson.

Carina Sammeli, kommunalråd i Luleå kommun och Thomas Fägerman, VD, Boden Business Park (som ersatte Claes Nordmark, kommunalråd i Boden) deltog.

Carina Sammeli kommunalråd Luleå 2024

– Vi jobbar ju inte bara med de stora företagen utan även med de små och medelstora och många av dem ser chansen att utvecklas, att hitta nya marknader och samarbetspartners, berättar Carina Sammeli. Hur kan vi då boosta upp de lokala företagen så de klarar av att växa med de möjligheter som ges?

– Jag kan bara instämma med Carina Sammeli., fortsätter Thomas Fägerman. Vi har gjort en liknande resa för ungefär 100 år sedan, den gröna omställningen är en nystart där vi får chansen att vara med på resan. Sneglar vi ibland avundsjukt på Västeråsregionen som har en fantastisk diversifierad arbetsmarknad så har vi nu chansen att bygga upp det i vår egen arbetsmarknadsregion.

Jessica Sörmling, kompetenskoordinator, och Emelie Hjelte, utbildningskoordinator vid Kompetenslotsen presenterade nedslag i undersökningen:

  • Hälften av de 199 tillfrågade företagen behöver rekrytera under 2024
  • Rekryteringsbehoven är stora inom många branschen – som söker flera olika yrkeskategorier.
  • Är det synliga rekryteringsbehovet ett isberg – ser vi bara toppen av det?
  • Knappt hälften av 156 tillfrågade företag är positiva till att rekrytera utländsk arbetskraft – hur kan vi stötta företagen här?
Senast uppdaterad: 2024-04-03