Dator, penna, papper och glasögon på skrivbord.

Kontrolluppgifter för tomträttsavgäld

Nu skickas kontrolluppgifter för tomträttsavgälden för 2023 ut till alla tomträttsinnehavare. Det är viktigt att noga granska dessa uppgifter och vid behov korrigera eventuella felaktigheter.

Kontrolluppgifter för tomträttsavgäld för 2023 kommer att skickas ut till tomträttsinnehavare under de närmaste dagarna. Om kontrolluppgifterna inte stämmer, till exempel att ägarbyte skett, behöver du själv justera denna förändring i din inkomstdeklaration.

Bodens kommuns ekonomiavdelning

För att framtida debiteringar av tomträtter ska bli rätt behöver även ekonomiavdelningen på Bodens kommun få information om förändringen. Ange fastighetsbeteckning, för- och efternamn, adress samt vilken förändring som ska göras.

Senast uppdaterad: 2024-04-03