En man och en kvinna står i en stor lokal fylld med klädställ och hyllor med saker. Det är högt i tak och gott om utrymme.

Med fokus på hållbarhet i alla led

I höstas slog Återvinningen, kommunens secondhandbutik, upp portarna i nya lokaler på Kårbacken. Den gamla lokalen på Lundagårdsgatan ska rivas och flytten – och nyöppningen – blir en nystart för hela verksamheten.

Återvinningen med butik startade 1994. Verksamheten är en del i kommunens hållbarhetsplan med fokus på cirkulärt tänk och att minska sopberget. Verksamheten har i många år funnits på Lundagårdsgatan, nu ska lokalen rivas och Återvinningen har flyttat in i nya ­l­okaler på handelsområdet Kårbacken. I och med nyöppningen byter också Återvinningen namn till Återbruksboden.

– Det är ett namn som bättre förklarar verksamheten och som passar det faktiska arbete vi gör, återbrukar! Återvinning kan lätt förväxlas med att saker ska slängas. Här ­förlänger vi livslängden på möbler, textilier, kläder, leksaker, husgeråd och elektronik som är fullt fungerande. Prylar får nytt liv och kommer till nytta där det behövs, säger Peter Sundström, produktions­ledare på Återbruksboden.

Verksamheten har även Återbrukstältet på Bränn­kläppens återvinningscentral, dit man kan lämna in sina grejer för återbruk. Tältet töms varje dag och ­omhändertas av personalen. På Kårbacken går man sedan igenom sakerna. Kontrollerar att det som lämnats in är helt och rent, möbler saneras, elektronik testas och det som går att diska diskas innan det ställs ut i butiken för försäljning. 

Boden Bild 2/2023 Nystart för ÅtervinningenSamarbete med andra verksamheter

– Nytt är att vi inte längre åker och hämtar upp saker och möbler hemma hos bodensarna som vi gjorde innan. Vi behöver resurserna på andra ställen. Bland annat så samverkar vi mer med olika enheter i kommunen. Datorer och laptops som inte längre används återbrukar vi här. Kommunens IT-avdelning har gjort upp en plan för hur vi rensar gammal information på ett säkert sätt, för att sedan bli installerade innan försäljning, säger Peter Sundström.

Återbruksboden har som ambition att samarbeta med flera verksamheter i kommunen. Ett exempel är Björknäs­gymnasiet, där de bidragit med textiler och trä för slöjdundervisning. 
– Till innovationstävlingen under Hållbarhetsveckan i maj fick eleverna komma hit och hämta grejer till sina bidrag, det kommer vi fortsätta med. Vi sam­arbetar gärna med andra skolor också.

Boden Bild 2/2023 Nystart för ÅtervinningenSocial hållbarhet

Återbruksboden har till uppdrag att verkar för arbetsförberedande insatser. Ett samarbete som genomförs med JobbCenter.

– Vi jobbar med social hållbarhet och flytten innebär ett nytt sätt att arbeta. Den gamla lokalen hade små rum och man blev mer isolerad med sina arbetsuppgifter. Här på Kårbacken har vi öppna ytor och personalen har möjlighet att jobba tillsammans. Det är lättare att fånga upp personalens behov, säger Anna Velin, med­arbetare på Återbruksboden.

Alla ska känna sig välkomna

Att nyöppningen kunde genomföras i augusti är det ingen tvekan om att det är personalens förtjänst:

– De har gjort ett sånt oerhört jobb! Med hela flytten och den nya butiken.Vi gör allt själva och vi har verkligen personalen att tacka för att vi är igång med verksamheten på Kårbacken, säger Anna och fortsätter, vi ser att det blir mer och mer accepterat att återbruka och handla ­secondhand. Och det är ju vårt mål, att dra ner på konsumtions­samhället och minska prylsvinnet. Men vi ser också att Återbruksboden ska vara en plats där alla känner sig välkomna, att man har en syssel­sättning, en avlastning eller ett avbrott i vardagen. Det gäller både kunder och personal, vi vill vara håll­bara i alla led.

Boden Bild 2/2023 Nystart för ÅtervinningenHitta hit!

Återvinningens nya lokal ligger på Flygfältsvägen 3B på Kårbacken. Lokalen är till vänster när du svänger in från Hermelinsgatan.

Senast uppdaterad: 2024-04-03